headphones newspaper video-player

Slopat krav på läkarintyg

Fråga: Behöver arbetstagare fortfarande inte uppvisa läkarintyg för att jag som arbetsgivare ska betala ut sjuklön? Hur länge kommer det att fortsätta vara så?

Svar från juristen: Från den 13 mars 2020 till den 30 september 2021 har arbetstagare inte behövt uppvisa ett läkarintyg för att få sjuklön från arbetsgivaren under de 14 första sjukdagarna. Därutöver beslutade Försäkringskassan att inte kräva läkarintyg till och med dag 21.

Från och med 1 november 2020 krävs läkarintyg från dag 8 för ersättning för vab och från dag 15 för sjukpenning.

Från den 1 oktober 2021 gäller igen att arbetsgivare har rätt att begära läkarintyg från och med dag 8 i sjuklöneperioden för att vara skyldig att betala sjuklön. Från samma datum gäller att arbetsgivare som i ett enskilt fall har särskilda skäl att begära läkarintyg från en tidigare dag skriftligen kan lämna besked om det.

Du kan läsa mer om läkarintyg för dig som är arbetsgivare hos Försäkringskassan.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.