headphones newspaper video-player

Slopat krav på läkarintyg

Fråga: Behöver arbetstagare fortfarande inte uppvisa läkarintyg för att jag som arbetsgivare ska betala ut sjuklön? Hur länge kommer det att fortsätta vara så?

Svar:  13 mars 2020-1 nov 2020 har arbetstagare inte behövt uppvisa ett läkarintyg för att få sjuklön från arbetsgivaren under de 14 första sjukdagarna dagarna. Därutöver beslutade Försäkringskassan att inte kräva läkarintyg till och med dag 21.

Från och med 1 november 2020 krävs läkarintyg från dag 8 för ersättning för vab och från dag 15 för sjukpenning.

Du kan läsa mer om läkarintyg för dig som är arbetsgivare hos Försäkringskassan.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.