headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Slopat krav på läkarintyg

Fråga: Behöver arbetstagare fortfarande inte uppvisa läkarintyg för att jag som arbetsgivare ska betala ut sjuklön? Hur länge kommer det att fortsätta vara så?

Svar: Det slopade kravet på läkarintyg är fortfarande aktuellt och gäller tills vidare.

Sedan den 13 mars 2020 har arbetstagare inte behövt uppvisa ett läkarintyg för att få sjuklön från arbetsgivaren under de 14 första sjukdagarna dagarna. Därutöver beslutade Försäkringskassan att inte kräva läkarintyg till och med dag 21.

Du kan läsa mer om vad det slopade kravet på läkarintyg innebär för dig som arbetsgivare hos Försäkringskassan.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap