headphones newspaper video-player

Ersättning till personer som tillhör en riskgrupp

Fråga: Jag tillhör en riskgrupp men vet inte om det kommer att finnas någon möjlighet för mig att fortsätta att arbeta hemifrån under hösten. Finns det någon ersättning som jag kan ansöka om?

Svar: Från den 1 juli till och med 30 september 2020 kan personer som tillhör en definierad riskgrupp eller som har en närstående som tillhör en definierad riskgrupp, och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller måste avstå från arbete för att undvika att smittas av covid-19, ansöka om ersättning från Försäkringskassan.

Både arbetstagare och egenföretagare kan få ersättning. Ansökan öppnar den 24 augusti.

Du kan läsa mer om ersättning till personer som tillhör riskgrupp eller som har en närstående som tillhör en riskgrupp i länken hos Försäkringskassan.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.