headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad är särskilda kategorier av personuppgifter i GDPR?

Det är vissa uppgifter som typiskt sett är känsliga personuppgifter och som bara får behandlas med samtycke från den registrerade eller enligt vissa i GDPR uppräknade undantag.

De särskilda kategorierna av personuppgifter är: 

  • ras eller etniskt ursprung
  • politiska åsikter​
  • religiös eller filosofisk övertygelse
  • medlemskap i fackförening​
  • sexualliv eller sexuella läggning ​
  • uppgifter om hälsa​
  • genetiska & biometriska uppgifter​

Personnummer är inte en särskild kategori av personuppgifter enligt GDPR. Men ditt företag får bara behandla personnummer utan samtycke om det krävs för en säker identifiering, klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen eller något annat beaktansvärt skäl. Detta enligt svensk kompletterande lagstiftning.  

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap