För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Måste mässor ha vaccinationsintyg?

Fråga: Hur ser reglerna ut för att anordna mässor under pandemin?

Restriktionerna för mässor på grund av covid-19 upphörde att gälla den 9 februari 2022. Frågan är därför inte längre aktuell.

Vill du ha koll på det senaste om juridiska frågor som påverkar dig som företagare? Prenumerera på nyheterbrevet från Företagarnas juridiska rådgivning.

Svar från juristen: Från den 12 januari 2022 gäller följande restriktioner när någon anordnar en mässa inomhus. För mässor med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis. För mässor med färre deltagare får vaccinationsbevis krävas. Observera dock att den mässarrangör som väljer att använda vaccinationsbevis får inte tillämpa kravet på vaccinationsbevis i förhållande till personer som 

  1. är under 18 år
  2. på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19, eller
  3. åtnjuter immunitet och privilegier i Sverige enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Ingen trängsel 

Det får inte heller förekomma trängsel och avstånd ska hållas mellan deltagarna. Anordnaren ska därför begränsa antalet besökare i lokalerna och angränsande områden, utforma lokaler med mera så att trängsel undviks och besökare och utställare kan hålla ett säkert avstånd från varandra och att in- och utpassage kan ske utan trängsel. 

För varje avgränsat utrymme ska arrangören beräkna maxantal besökare och utställare utifrån att de ska ha minst 10 kvadratmeter per person, dokumentera beräkningen, tydligt anslå maxantalet och säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Riskbedömning 

Den som anordnar en mässa inomhus ska även informera sina besökare om hur de kan undvika smittspridning, erbjuda handtvätt, skriftligen dokumentera vidtagna smittskyddsåtgärder, följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder och hålla sig informerad om aktuella rekommendationer. Om mässan omfattar moment som omfattar särskilda risker ur smittskyddssynpunkt bör anordnaren även göra en riskbedömning och vidta särskilda åtgärder för att minska risken för smittspridning, en sådan situation kan till exempel vara en föreläsning eller föredrag där besökarna uppehåller sig på samma plats under längre tid. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.