För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag kräva covidbevis av mina kunder?

Fråga: Kan jag kräva att kunder och gäster ska ha vaccinerat sig eller visar negativt test för Covid-19 för att få besöka företagets event, restaurang eller butik?

Svar från juristen: En arrangör, restaurang, butik eller annat företag bestämmer vilka krav som kan ställas på besökare till företagets lokal eller område. Detta så länge kraven inte är diskriminerande enligt diskrimineringslagen. Förbud mot diskriminering gäller bland annat vid tillhandahållande av varor och tjänster till allmänheten och allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gör att ditt företag kan ställa krav på covidbevis men får då räkna med att någon som inte har covidbevis åberopar exempelvis religiösa skäl och då måste arrangören ha en plan för hur det ska hanteras.

Diskriminering kan vara tillåten om det finns ett berättigat syfte med åtgärden och om kravet kan anses vara en lämplig och nödvändig åtgärd för att uppnå syftet, i detta fall undvika smittspridning. Det gör att ni bör tänka noga igenom, och gärna dokumentera, varför ni begär intyg och på vilket sätt det begränsar smittspridningen.

Uppgiften om covidbevis är en personuppgift som inte får behandlas utom i vissa undantagsfall enligt GDPR (EU:s dataskyddsförordning).

Covidbevis inget frikort

Även om samtliga besökare på ett event har ett covidbevis finns de allmänna kraven på arrangören att vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Även deltagare med vaccinationsintyg ska enligt smittskyddslagen genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att hindra att smittan sprids.

Diskrimineringsgrund inte prövad

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har ännu inte prövat frågan om covidbevis vid exempelvis evenemang. En bedömning kan komma att behöva göras med hänsyn till förbudet mot indirekt diskriminering, detta om kravet på något sätt skulle åsidosätta personer som har en koppling till någon av diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.