headphones newspaper video-player
Foto: Shutterstock.com

Kan jag kräva covidbevis av mina kunder?

Fråga: Kan jag kräva att kunder och gäster ska ha vaccinerat sig eller visar negativt test för Covid-19 för att få besöka företagets event, restaurang eller butik?

Svar från juristen: En arrangör, restaurang, butik eller annat företag bestämmer vilka krav som kan ställas på besökare till företagets lokal eller område. Detta så länge kraven inte är diskriminerande enligt diskrimineringslagen. Förbud mot diskriminering gäller bland annat vid tillhandahållande av varor och tjänster till allmänheten och allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gör att ditt företag kan ställa krav på covidbevis men får då räkna med att någon som inte har covidbevis åberopar exempelvis religiösa skäl och då måste arrangören ha en plan för hur det ska hanteras.

Covidbevis inget frikort

Covidbevis är egentligen inte avsedda att användas för bruk inom Sverige utan som ett sätt att underlätta för resor mellan länder. Även om samtliga besökare på ett event har ett covidbevis minskar inte kraven på arrangören att vidta åtgärder för att minska smittspridningen.  

Diskrimineringsgrund inte prövad

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har ännu inte prövat frågan om covidbevis vid exempelvis evenemang. En bedömning kan komma att behöva göras med hänsyn till förbudet mot indirekt diskriminering, detta om kravet på något sätt skulle åsidosätta personer som har en koppling till någon av diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.