headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Kort om entreprenadjuridik och bygg

Vad gäller när jag som företagare utför en tjänst åt en privatperson, eller åt en annan företagare? Juristerna svarar om som gäller inom entreprenadjuridik och bygg. 

Vanliga frågor och svar om entreprenadjuridik och bygg hittar du i vår FAQ

När du som företagare utför en tjänst åt en privatperson, till exempel en badrumsrenovering, el-installation eller golvläggning, är det konsumenttjänstlagens regler som är tillämpliga på uppdraget.

I lagen finns bland annat bestämmelse om när en kund ska reklamera ett fel för att kunna göra gällande rätt till avhjälpande. Det finns också bestämmelser om en företagares skyldighet att avråda från att en tjänst utförs och en kunds rättighet att få en specificerad faktura för att kunna få insyn i hur priset räknats fram.

Konsumenttjänstlagen är tvingande vilket betyder att man inte kan avtala bort de rättigheter som kunden har genom lagstiftningen, det hindrar däremot inte att man till exempel avtalar om fast pris eller andra saker som inte inskränker konsumenters rättigheter enligt lagen.

När du som företagare utför en tjänst åt en annan företagare är konsumenttjänstlagen inte tillämplig på uppdraget. Det finns faktiskt ingen lag som reglerar tjänster mellan företagare. Vid större uppdrag är det inte ovanligt att man använder sig av entreprenadjuridiska standardavtal för att täcka upp för bristen på allmänna juridiska bestämmelser.

För mindre uppdrag är det vanligt att parterna inte upprättar något skriftligt avtal alls. För det fall mottagaren av tjänsten tycker att det blivit fel eller för dyrt, och man inte upprättat något kontrakt man kan få vägledning av, använder man sig istället av köplagen analogt.

Det betyder i princip att man tar hjälp av lagen för att få vägledning i hur man ska tolka situationen juridiskt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap