headphones newspaper video-player
Företagarnas kongress 2020
29 maj 2020 - Digitalt event

Allt du behöver veta om Företagarnas kongress 2020

Fredagen den 29 maj är det äntligen dags för Företagarnas Kongress 2020 som i år är ett digitalt event.
Ursprungligen skulle kongressen hållits på Vildmarkshotellet vid Kolmården utanför Norrköping i Östergötland. Nu blir det istället en digital kongress. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta! 

Inför kongressen kommer alla deltagare att få en länk för att logga in i mötessystemet och kunna se sändningen. De som har varit med på tidigare kongresser kommer att känna igen sig, eftersom vi kommer att använda samma mötessystem som tidigare.

Så fungerar kongressen:

1. Ta del av kongresshandlingarna här.
2. Redan anmäld? Välj utskott här!
3. Läs mer om Företagarnas valberedning.
4. Inte anmäld? Anmäl dig här.
5. Se antal ombud per förening.
6. Här kan du
läsa instruktioner om votering, utskott med mera.

I denna film berättar Liisa Mast och Sara Jespersen mer om hur kongressen går till:
 


Alla medlemmar, förtroendevalda och branschförbund är inbjudna. En ny riksstyrelse ska väljas och det blir också tillfälle till att diskutera viktiga företagarpolitiska frågor med andra medlemmar.


Anmälan
De lokala föreningarna har rätt att utse ett ombud till kongressen för varje 400-tal medlemmar. Företagarnas branschförbund har rätt att utse ett ombud per branschförbund. Samtliga ombud ska vara medlemmar i en lokal förening inom Företagarna. Antalet ombud per förening bestäms av medlemsantalet den 31 december 2019.

Motioner och handlingar
Nu har deadline för att skicka in motioner passerat. De inkomna motionerna finns att del tillsammans med övriga kongresshandlingar. Om du har frågor så kontakta gärna oss på kongress@foretagarna.se

 

Se programmet här!

Här ser du alla hålltider som måsta känna till som deltagare.