headphones newspaper video-player
Företagarnas kongress 2020
28-29 maj 2020 - Digitalt event

Anmäl dig till Företagarnas kongress 2020!

Håll fortfarande 28–29 maj bokade i era kalendrar för Företagarnas kongress! På grund av Corona-viruset pekar dock allt på att vi kommer att genomföra den digitalt och det är det vi nu har ställt om arbetet mot.

Mot bakgrund av det kommer vi att boka av de resor som hittills var bokade samt även logibokningarna som gjordes i samband med anmälan. De av er som redan har anmält er kvarstår som anmälda, så ni behöver inte göra något. Ursprungligen skulle kongressen hållits på Vildmarkshotellet vid Kolmården utanför Norrköping i Östergötland. Men nu är arbetet inriktat på att det blir en digital kongress.

Alla medlemmar, förtroendevalda och branschförbund är inbjudna. En ny riksstyrelse ska väljas och det blir också tillfälle till att diskutera viktiga företagarpolitiska frågor med andra medlemmar. 

Anmälan
De lokala föreningarna har rätt att utse ett ombud till kongressen för varje 400-tal medlemmar. Företagarnas branschförbund har rätt att utse ett ombud per branschförbund. Samtliga ombud ska vara medlemmar i en lokal förening inom Företagarna. Antalet ombud per förening bestäms av medlemsantalet den 31 december 2019.

Motioner
Motioner ska skickas in senast den 26 mars 2020. Medlemmar och anslutna lokalföreningar har motionsrätt. Använd denna motionsmall när du skriver din motion och skicka sedan till oss på kongress@foretagarna.se

Resebokning

På grund av det osäkra läget gällande Corona-viruset har vi beslutat att pausa alla resebokningar tills vidare. Det går fortfarande bra att anmäla sig till kongressen. Vi följer utvecklingen och uppdaterar denna information löpande.


Anmäl dig här!

• Nominera till Årets Förening 2020
 

• Se antal ombud per förening

Se programmet här!

Här ser du alla hålltider som måsta känna till som deltagare.

Nu är det dags att utse Årets Förening