För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq

Fokus: HÅLLBARHET

En central plats för att utforska och engagera dig i hållbarhetsfrågor som företagare. Här kan du ta del av våra remissvar, artiklar och vilka frågor vi driver inom hållbarhetsområdet. För dig som företagare finns även värdefulla tips om hur du kan minska din klimatpåverkan och genom vår guide får du steg-för-steg-råd för att bli mer klimatsmart och hållbar i din företagsverksamhet.

Vad är hållbart företagande?

Hållbart företagande innebär att skapa långsiktigt värde med en affärsstrategi som inte bara fokuserar på ekonomiska faktorer utan även etiska, sociala, miljömässiga och kulturella aspekter.

Enkelt uttryckt handlar alltså hållbart företagande om att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand och genomsyrar alla delar av företagets verksamhet. För att företaget ska bli mer hållbart behöver alltså alla delar av verksamheten involveras. Det innebär bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden och rena affärer, men också respekt för rättigheter och anpassade affärsmodeller.

Det är viktigt att utgå ifrån den egna verksamheten i hållbarhetsarbetet. Engagera sig, prioritera och ta ansvar utifrån företagets förutsättningar och verksamhet. I grunden ligger att företaget ser sin påverkan på samhällsutvecklingen och tar kontroll över, och är transparent med, riskerna i hela sin värdekedja. Det upp till dig och ditt företag att urskilja vad ditt företag behöver göra och hur ni ska arbeta.

Läs mer

Kom i gång – klimatsmart företagande

Guide: Första steg till ett klimatsmart företagande

För att minska klimatpåverkan gäller det att få koll på de största utsläppskällorna och hitta sätt att minska dem. Så här kommer du igång.

Läs guiden här
Jennie Albinsson, expert miljö och klimat

Ett bra företagsklimat genererar i lönsamma företag som har råd att investera i hållbarhetslösningar i egen verksamhet och samtidigt bidra med skatteintäkter.

Aktuella nyheter inom klimatområdet

Ta del av aktuella nyheter inom klimatområdet.

Läs mer om kommande nya lagar och regler som kan vara intressanta för dig som företagare.

Läs mer här

Frågor vi driver

Det ska vara enkelt att bidra till minskad miljöpåverkan

Småföretag i Sverige vill arbeta mer aktivt med hållbarhet, visar våra undersökningar. För att de ska lyckas behöver klimatpolitiska ramverk, åtgärder och framtida insatser vara förankrade i småföretagens verklighet.

Läs mer här

Senaste nytt

Rapporter

Hållbarhetsrapport 2022

Småföretags syn på såväl deras eget hållbarhetsarbete som på vilka förutsättningar de får att dri...

Artiklar

Remissyttranden