podcast news play företagaren I media förmån faq

Valet 2022

Välkommen till Företagarnas sida för 2022 års val till riksdag, region och kommun.

500 000 idéer, historier och röster. Gör dig redo.

22 aug, kl 06:00

En politik för landets välfärdsskapare!

Den 11 september är det val i Sverige. Företagarna gör allt för ett företagsklimat i världsklass.

Företagarpolitiken står högst på agendan för oss. I Sverige har små och medelstora företag skapat fyra av fem nya jobb sedan 1990 och dessa företag och deras anställda är de som via skatteintäkter bidrar mest till välfärden i landets kommuner – de står för den största andelen av kommunala skatteintäkterna i 189 av Sveriges 290 kommuner.

Det behövs en företagarpolitik för landets företagare som bygger på minskad regelbörda, sänkt skatt på företag och en ökad tillgång till kompetent arbetskraft så att företag kan växa, anställa fler och fortsätta bidra till vår gemensamma välfärd.

Företagarnas valplattform hittar du här.

Vem tycker som du?

Svara på frågorna i valkompassen och få reda på vilka partier som tycker som du. Testet tar några minuter.
Företagarnas Valkompass är från TT med några extra frågor som är extra viktiga för dig som värnar om småföretagen. 
 
 
Gör valkompassen här

Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar vardagen för alla

Fredrik Östbom, samhällspolitisk chef

Valnyheter om företagare

Vem kan man lita på?

Hur ska man som väljare tolka skillnader mellan ett partis valmanifest, partiledarens uttalanden och tidigare utfästelser och prioriteringar? frågar sig Patrick Krassén.

Valet och företagandet

Valplattform 2022

106 idéer för fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, samt fler människor som förverkligar sin dröm...

Film: Möt företagare och deras största utmaningar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.

Häng med i debatten!

Valaktiviteter för det lokala företagsklimatet

När företag växer, växer Sverige

I Sverige finns det 500 000 företagare, var och en med sin historia, sin röst och sin idé att inspireras av.
  • Ungefär var tionde sysselsatt i Sverige är en företagare och många av dessa har i sin tur skapat jobb åt en eller flera personer.
  • I Sverige har små och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb ända sedan 1990. 
  • En politik som ska skapa jobb, tillväxt och välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag.

    Det är i de små företag som jobbskaparna finns. Ge företagare förutsättningar att växa. För när företagen växer, växer Sverige.
Möt några av landets 500 000 företagare