För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq

Politiska segrar

15 politiska segrar som har förbättrat ditt företagarliv

 

Företagarnas arbete med att skapa ett bättre företagsklimat har resulterat i flera viktiga segrar under senare år.

Läs mer om Företagarnas framgångar här

Mot ett företagsklimat i världsklass!

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation - vi företräder 60 000 företagare och finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokalföreningar. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande och med landets små- och medelstora företag i ryggen har vi en lång tradition av att påverka politiken för ett bättre företagsklimat.

Ett bättre företagsklimat leder till fler arbetstillfällen och nya varor och tjänster – det är här de skattekronor som bygger vår gemensamma välfärd skapas.  Fyra av fem nya jobb i Sverige har skapats i små- och medelstora företag de senaste trettio åren, och fler personer arbetar i dessa företag än i någon annan sektor. Vi är alltså inte bara jobbskapare, vi är välfärdsskapare och samhällsbärare.  En företagarfolkrörelse för ett företagsklimat i världsklass, häng med på resan!

/Företagarna

Bli medlem du också

Här har vi samlat några av våra senaste politiska segrar

Enklare generationsskifte

Efter arbete från Företagarna gäller idag samma skatteregler oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, en fråga som Företagarna sedan länge tryckt på för. 
Läs mer om generationsskifte 
 
 
 

Utökat rutavdrag

Tack vare kraftansträngningar från bland annat Företagarna kan alla över 18 år göra rutavdrag  upp till 50 000 kronor per år. Det är en fördubbling jämfört med tidigare, eftersom rut-avdraget tidigare halverades. 
Läs mer om rut-avdraget 

Enklare 3:12-regler

Företagarna har länge drivit opinion mot de företagsfientliga delarna av Entreprenörsskatten, eller 3:12-reglerna. Det har varit framgångsrikt och regeringen har backat. Men vi fortsätter att arbetar för en reform där regelverket skalas ner och förenklas, samtidigt som skatterna på fåmansföretag sänks.
Läs mer om 3:12-reglerna här

Förbättrade sjuklöneregler

Äntligen ser 55-årsgränsen för när det är stopp för egenföretagare att ändra karenstid i sjukförsäkringen ut att kunna slopas. Egenföretagare över 55 år kan nu själva välja karens i olika steg mellan en och nittio dagar.
Läs mer mer om karensdagar

 

Lättnader i a-kassereglerna 

Nu ska det bli möjligt för företagare att nyttja a-kassa samtidigt som man förbereder sitt vilande företag. Det här är en fråga som Företagarna drivit i flera år som vi nu fått gehör för.
 

Omtag på offentlig upphandling

Företagarna fortsätter sitt påverkansarbete mot Göteborgs stad och den pågående lokalvårdsupphandlingen. Tidigare uteslöt upphandlingen alla småföretag då det ställdes orimligt höga omsättnings- och referenskrav.
Läs mer om upphandlingen här

Moderniserad arbetsrätt

Lagen om anställningsskydd ska omarbetas och moderniseras med särskild hänsyn till små- och medelstora företag. Företagarna har suttit med i en utredning som tagit fram flera förslag som finns med i de fortsatta diskussioner som ska ligga till grund för ny lagstiftning
Läs mer om en moderniserad arbetsrätt

Lägre skatt för företag och företagare

Företagarna har länge jobbat för sänkt skatt på jobb och företagande. Ett första steg är slopandet av värnskatten, den extra statliga inkomstskatt som höginkomsttagare betalar.
Läs mer om sänkt skatt

Sänkt arbetsgivaravgift - "växastöd"

Numer kan alla soloföretagare som driver aktiebolag och handelsbolag få en 70-procent lägre arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. I början  infördes detta för enskilda näringsidkare, men nu omfattas alltså  även soloföretagare med andra företagsformer. 
Läs mer om "växa-stödet"

Skyddad SGI i företagets uppstartsskede

Reglerna för skyddad SGI under uppstartsskede ändrats för att gälla alla företagare. Dessutom har tiden förlängts för enskild firma. Nu gäller tre år för alla företagare. Företagare med aktiebolag saknade innan dess skydd för sin sjukpenninggrundade inkomst (SGI) när de startade företag. 
Läs mer om skyddad SGI

Korta betaltiderna

Företagarna har drivit på för max trettio dagars betaltid ska gälla så att inte småföretagare ska att hamna i kläm när storföretagen drar ut på betalningarna. Nu uppmanar regeringen näringslivet att frivilligt ta fram en lösning för kortare betaltider, annars väntar lagstiftning. Det finns en kod som många stora företag lovat följa.
Läs mer om betaltider

Nedsatt arbetsgivaravgift – ”ingångsavdrag”

Företagarna vill se en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna. Ingångsavdraget – en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden – är ett välkommet steg i rätt riktning.
Läs mer om ingångsavdrag

Företagarna drivs av att utveckla Sverige så att vårt land även i framtiden är en av de bästa länderna att leva, verka och bo i. Utvecklingen blir först möjlig när företagsamma människor når sin fulla potential och får förutsättningar att kunna lösa dagens och framtidens problem.

Företagarnas vision

Påverka genom panelen

Vi bygger våra rapporter och opinionsbildning på fakta, utifrån era erfarenheter och upplevelser.

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier f...