podcast news play företagaren I media förmån faq

Jobbskaparna

Se hela filmen

När företag växer, växer Sverige

I Sverige finns det 500 000 företagare, var och en med sin historia, sin röst och sin idé att inspireras av.
Ungefär var tionde sysselsatt i Sverige är en företagare och många av dessa har i sin tur skapat jobb åt en eller flera personer. För i Sverige har små och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb ända sedan 1990. En politik som ska skapa jobb, tillväxt och välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag.

Det är i de små företagen som jobbskaparna finns. Ge företagare förutsättningar att växa. För när företagen växer, växer Sverige.
Mer om Jobbskaparna

Var med och skapa bättre förutsättningar för företagare

Det enda som behövs är ett medlemskap i Företagarna. Räkna ut din kostnad här. Medlemskap från 1590 kr per år.

Vi vet att det är viktigt för alla som bor och verkar i Sverige att företag kan vara framgångsrika här.

Vi gläds med alla företagares framgångar, stora som små, men framförallt gläds vi åt att hela samhället tjänar på att de skapar jobb, bidrar till vår välfärd och bygger vår framtid.
Ibland när vi läser tidningar eller lyssnar på politiker kan det verka som att de flesta jobb skapas av stora multinationella företag. I själva verket kunde inget vara mer fel. Enligt Statistiska Centralbyrån skapas fyra av fem jobb i mindre företag och idag sysselsätts långt många fler människor i små jämfört med stora företag.
 

Visste du förresten att småföretagen utgör 99,4% av alla företag i hela Sverige? Med tanke på att det finns över en miljon företag blir det tydligt att Sverige är ett land fullt av jobbskapande företagare och modiga entreprenörer.

Företagarfakta

Rapportserien Företagarfakta 2022 ger unik inblick i det lokala företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner.

Under 2021 bidrog Sveriges 1 miljon småföretag med 2 miljoner jobb. Småföretagen och deras anställda drar dessutom in den största andelen av kommunens skatteintäkter varje år. Den kommunala välfärden bygger i hög grad på livskraftiga småföretag. De små företagen har stått för 4 av 5 nya jobb under de senaste 30 åren, vilket varit helt avgörande för att skapa tillväxt i kommunerna.

Hur ser det ut i din kommun?

Läs rapporter från Företagarna

Företagarfakta 2022

Rapportserien Företagarfakta 2022 ger unik inblick i det lokala företagsklimatet i Sveriges samtl...