För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq

Från regelbörda till regelförenkling

En av Företagarnas viktigaste uppgifter är att bekämpa förändringsmotståndet.

Det mesta som ser lätt ut bygger på väldigt mycket förarbete. Därför är Företagarnas roll att få regeringen och kommunerna att göra rätt saker när lagar och regler ska stiftas eller ändras så viktig.

Vi har genom åren samlat många exempel på förenklingar som skulle göra nytta: en modern bokföringslag, avveckling av kravet på personalliggare, handläggningstider och lättnader i regelverket för kassaregister är bara några frågor där vi kommer fortsätta pusha på förändringsviljan.

Vi ska vara en organisation som regeringen både kan få stöd och inspiration av men som också förmår vara tydlig när politiken inte levererar tillräckliga resultat.  

/Erik Östman, expert på regelförenkling, Företagarna 

Varför är det så svårt?

Aktuellt

”Byråkratin expanderar för att möta behoven hos den expanderande byråkratin” 

Oscar Wilde

Varför blir regler krångliga?

 • När en lag och ett system för att förvalta den lagen införts byggs det upp en organisation inom ansvariga myndigheter som sen ofta försvarar den uppbyggda ordningen.
 • Det finns en tendens att man över tid, snarare än att effektivisera myndighetsarbetet, lägger till fler och fler stödfunktioner eller kontrollmoment och så växer byråkratin. 
 • Det tar väldigt lång tid att komma till politisk enighet när lagar och regler ska ändras och en valperiod går fort och tidsfönstret när det går att genomdriva förändringar är litet. 
 • Spelregler är helt nödvändiga för att marknaderna och samhället ska fungera  men regler blir fel utformade och skapar onödiga kostnader för både företag, staten och kommunerna. 
 • Kommunerna har ofta ansvar för tillsynen vilket ställer höga krav på kompetens och uppdateringar inom en bredd av områden vilket är en utmaning för många kommuner. 

 

Läs mer från vår regelexpert

Den värsta regelbördan

Tipsa oss!

Vi på Företagarna driver ständigt kampen mot absurda regler, obegriplig byråkrati och tokiga beslut. Men vi behöver din hjälp med att hitta de värsta exemplen på regelbörda.

Just nu tar vi gärna emot exempel inom dessa områden: 

 • Kassaregister
 • Offentlig upphandling
 • Personalliggare
 • Inrapporteringsskyldigheter
 • Handläggningstider
 • Service och bemötande
 • Rättssäkerhet
 • När två myndigheter kräver olika lösningar
Maila oss ditt tips