podcast news play företagaren I media förmån faq

Almedalsveckan

Företagarna är på plats i Visby under Almedalsveckan.

Företagarna tillbaka i Almedalen 2023

Det börjar dra ihop sig för ännu ett Almedalen. Självklart är Företagarna på plats för att sprida budskapet om våra 500 000 jobbskapare som står för den största delen av välfärdstårtan.

Succéminglet med Företagarnas tårtkalas för att fira Sveriges jobbskapare kommer ännu en gång upprepas innanför murarna i Visby. Därtill kommer vi att arrangera och medverka vid ett flertal seminarier om vilken politik som behövs för ett företagsklimat i världsklass. För när företag växer, växer Sverige.

I Sverige har små och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar i dessa företag än i någon annan kategori av företag eller organisationer. En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra både jobb- och värdeskapande i småföretag. Hur detta görs på bästa sätt kommer vi prata om i varenda gränd i Visby under Almedalsveckan.

Vi kommer bland annat att  diskutera vad som krävs för att företagen ska fortsätta skapa #4av5jobb, prata om utmaningarna i allt från kostnaden att anställa och hitta kompetent arbetskraft till det växande problemet med brott mot företagare. 

Våra experter på områdens som skatt, arbetsmarknad, regelbörda m.m kommer att delta vid både egna och andras seminarier. Vill du ha med dem i en panel eller på annat sätt vid ett arrangemang under Almedalsveckan hittar du kontaktuppgifter och expertområde här nedan.

När företag växer, växer Sverige

I Sverige finns det 500 000 företagare, var och en med sin historia, sin röst och sin idé att inspireras av.
Ungefär var tionde sysselsatt i Sverige är en företagare och många av dessa har i sin tur skapat jobb åt en eller flera personer. För i Sverige har små och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb ända sedan 1990. En politik som ska skapa jobb, tillväxt och välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag.

Det är i de små företag som jobbskaparna finns. Ge företagare förutsättningar att växa. För när företagen växer, växer Sverige.
Möt några av landets 500 000 företagare