För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagarna möter politikerna

Med 60 000 medlemmar i ryggen finns våra experter och förtroendevalda på plats på partimöten i hela Sverige. Här kan du läsa mer om vad som är på gång och var du kan träffa oss!

Vad vet du om småföretagare i Sverige? Hur mycket skatteintäkter kommer från mindre företag, hur många jobb skapas här och hur många företag finns det?

Vi närvarar på de olika partidagarna runt om i landet för att påminna politiken om  att  fyra av fem jobb skapas i små- & medelstora företag, att 98 % av alla företag har färre än 10 anställda och att de är en viktig del av skatteintäkterna i din kommun. 

Det småföretagen behöver för att kunna fungera är arbetskraft, enkel administration och lägre skatter. När företag går med vinst och återinvesterar i nya verksamheter får vi ett hållbarare samhälle för alla. 

Företagarna svarar på remisser och ingår i arbetsgrupper för lagändringar och andra politiska beslut. Vi arrangerar möten, event, föreläser på seminarium, deltar i paneldiskussioner och debatterar i hela landet. Ständigt närvarande för att påminna om vem som skapar jobben i Sverige. 

Partiledare, ministrar och politiker bjuds alltid in till våra branschmöten, årsmöten, kongresser och dialogmöten. Vi tror på dialog, lokalt och nationellt i alla frågor som rör småföretagare. 

Ingen tillväxt utan småföretagen

Det är i hög utsträckning det alldagliga entreprenörskapet som bidrar till skapandet av nya jobb och sysselsättning, skriver Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin.
Läs hela artikeln här

Ett kontrakt för företagande

Varför är det så notoriskt svårt att få till positiva förändringar för det svenska företagsklimatet? undrar Erik Östman.
Läs mer här

Behöver du en expert?

Företagarna har experter inom en mängd olika näringspolitiska områden och kan allt om småföretagares behov och möjligheter och är uppskattade moderatorer, paneldeltagare och debattörer.

Vi gör också rapporter, analyser, ingår i arbesgrupper kring lagförändringar och andra förslag. 

Skicka en förfrågan här!

 

Vi arbetar hårt för att minska regelbördan, sänka företagarfientliga skatter och öka kompetensförsörjningen så det blir lättare att anställa.

Aktuella ämnen för företagsklimatet

Kompetensfrågor

Företagare är beroende av duktiga medarbetare för att deras företag ska kunna växa.

Kollektivavtal

Läs mer om vårt opinionsarbete på frågor som berör kollektivavtal.

Datum 2024

  • 2–3 februari, Centerpartiet, Kommundagarna i Umeå
  • 9–10 mars, Liberalerna, Liberalt Riksmöte i Karlstad
  • 12–13 april, Moderaterna, Sverigedagarna i Stockholm 
  • 3–4 maj Kristdemokraterna, KD-dagarna, Västerås

Mer information kommer!