podcast news play företagaren I media förmån faq

Höstkonferens för förtroendevalda

Anmäl dig här!

Välkommen till årets höstkonferens

Bästa förtroendevalda superstars – den 20 oktober ses vi på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Ta del av ett skräddarsytt heldagsprogram för dig som förtroendevald. Vi tar avstamp i vår nya verksamhetsplan med temat:  Starkare och ännu fler, och bjuder självklart även på kunskap och ett nätverk från hela landet! 

Håll ut, programmet kommer inom kort!

Anmäl dig här!

5 saker du får med dig från Höstkonferensen

  • Hur er lokalförening kan upplevas ännu mer attraktiv och värdefull 

  • Hur region- och riksorganisation kan hjälpa till och stötta er i verksamheten 

  • Hur föreningen kan arbeta med och effektivt bedriva ett lokalt påverkansarbete

  • Massor med inspiration från andra föreningar 

  • Spännande möten med dina företagarkollegor och förtroendevalda från hela Sverige

Resa

Du bokar själv resan via Resebolaget på telefon 031-704 24 24 eller via mail till  goteborg@resebolaget.se. När du kontaktar Resebolaget, uppge att det gäller Höstkonferens för förtroendevalda. Alternativt bokar du resan själv på annat sätt och redovisar det i efterhand.  

 

Vem betalar vad? 

Riksorganisationen betalar resa och Höstkonferens för upp till tre personer per förening. Om ni vill att fler ska delta står riksorganisationen för konferenskostnader. Föreningen eller du själv står för resekostnader. Riksorganisationen betalar ej övernattning. 

Engagemangsbonus

Vi vet att ett högt engagemang leder till en positiv medlemsutveckling. Med engagemangsbonusen vill riksstyrelsen uppmuntra till engagemang, att fler tar del av den verksamhet som riktas till er och samtidigt skapa en möjlighet att få ökat tillskott i kassan. 

10 000 kronor utfaller till föreningen när följande tre punkter är uppfyllda: 

  • Föreningens årsmötesprotokoll inkl. fullständig styrelse, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse är riksorganisationen tillhanda senast den 31 mars 2023 
  • Minst två ledamöter deltar på Företagarnas nationella höstkonferens torsdag 20 oktober 
  • Minst två ledamöter deltar på den regionala konferensen för förtroendevalda (höst eller vår)
Läs mer om engagemangsbonusen här

HÖSTKONFERENS 2023

20 okt, kl 10:00