För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Resultat del 3: Företrädesrätt till återanställning

Företagen upplever regler för företrädesrätt till återanställning som mer betungande i takt med storlek på företaget.

Företrädesrätten till återanställning har medfört att nästan hälften av alla företag som har sagt upp medarbetare på grund av arbetsbrist har avvaktat mednyrekrytering efter en personalminskning, trots att behov funnits. Företagen upplever regler för företrädesrätt till återanställning som mer betungande i takt med storlek på företaget. Drygt hälften av företagen (55 procent) med 10–49 anställda anger att företrädesrättsreglerna är betungande i samband med att företaget ska rekrytera efter en arbetsbrist. Likaså pekar hälften av samtliga företag ut (54 procent) problem i relation med företrädesrättsreglerna i samband med rekrytering efter en arbetsbristuppsägning.

I företag med fler än tio anställda anser tre av fem företag (59 procent) att företrädesrättreglerna bör avskaffas helt. På frågan om vad som skulle gynna företagets möjligheter att stärka företagets kompetensförsörjningsmöjligheter svarar hälften (49 procent) av företagen att avskaffandet av möjligheten till företrädesrätt skulle gynna företagens utveckling och procentsatsen stiger ju större företagen blir. I företag med 10–49 anställda anser hela 61 procent att så är fallet.

Gå till nästa kapitel: Analys del 3: Företrädesrätt till återanställning