För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagarna föreslår del 3: Företrädesrätt till återanställning

Undersökningen visar att företagen själva helst vill slopa företrädesrätten till återanställning helt, vilket även är Företagarnas primära förslag.

Slopa företrädesrätten helt eller minska gällandetid

Reglerna i nuvarande LAS om företrädesrätt är krångliga att tillämpa och tiden som företrädesrätten gäller är för lång. Undersökningen visar att företagen själva helst vill slopa företrädesrätten till återanställning helt, vilket även är Företagarnas primära förslag.

Se över och ändra begreppet ”tillräckliga kvalifikationer”

Om företrädesrätten ska vara kvar föreslår Företagarna att nuvarande stadgande om ”tillräckliga kvalifikationer” för att erbjudas en tjänst också ses över på samma sätt som vi föreslår gällande turordning. Begreppet bör kunna ersättas med annat begrepp, exemeplvis ”efterfrågad kompetens”som ger företagen större inflytande över vem de ska anställa även om personen har företrädesrätt. 

Upphörd företrädesrätt till anställning vid påbörjandet av nytt jobb

Företagarna menar även att det bör ske en förändring vid tillämpningen av hur lång tid efter anställningens upphörande som företrädesrätten ska gälla, om den ska vara kvar. Tiden som en eventuell företrädesrätt ska gälla bör minska i antal månader som den ska gälla efter anställningens upphörande och enbart vara gällande om den uppsagde inte fått nytt jobb. Företagarna menar att företrädesrätten till återanställning  som huvudregel ska upphöra när en arbetstagare fått nytt jobb.

Gå till nästa kapitel: Del 4: FÖRETAGEN VILL HA KOMPETENSUTVECKLING OCH OMSTÄLLNING FÖR ALLA