podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Del 2: UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist är omsorgen om den som ska bli uppsagd mycket betungande för mindre företag.

Figur 9: Hur upplever du uppsägning på grund av arbetsbrist?

figur9.png

Population: Har någon gång sagt upp en medarbetare pga arbetsbrist, n = 1 109

Gå till nästa kapitel: Resultat del 2: Uppsägning pga arbetsbrist