För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Resultat del 1: Uppsägning pga personliga skäl

Uppsägningar på grund av personliga skäl är det som företagen upplever som mest betungande  att förhålla sig till i lagstiftningen.

När vi bryter ner undersökningen i problem med lagen om anställningsskydd (LAS) utmärker sig uppsägning på grund av personliga skäl tydligt. Uppsägningar på grund av personliga skäl är det som företagen upplever mycket betungande att förhålla sig till i lagstiftningen. Nästan hälften av företagen (47 procent) anser så, medan ett av fem företag (20 procent) snarare lyfter uppsägning på grund av arbetsbrist som betungande i lagen om anställningsskydd. (figur 4)

Företagen upplever att uppsägning på grund av personliga skäl är tidskrävande och medför oro för övriga medarbetare om uppsägningen inte genomförs. Dessutom är det kostsam och medför höga beviskrav på misskötsel för att lyckas säga upp den anställde. Trenden är detsamma oberoende företagsstorlek, men andelen som anser att det är betungande är något högre i de större företagen.

Nästan 7 av 10 företag med 10 - 49 anställda anser uppsägning på grund av personliga skäl är mycket betungande med LAS. Bland de mindre företagen med 1 - 9 anställda är det något färre företag som anser detsamma. Sammanfattningsvis kan man konstatera att företag upplever uppsägning av personliga skäl som mycket betungande, oberoende storlek på företaget.

Figur 7: Hur upplever du uppsägning av personliga skäl?

figur7.png

Population: Har någon gång sagt upp en medarbetare pga personliga skäl, n = 578

Vidare upplever företag med kollektivavtal uppsägning på grund av personliga skäl som något mer kostsamt i jämförelse med företag utan kollektivavtal. De upplever i större utsträckning att det krävs högre beviskrav samt att facket utgör hinder för uppsägningen.

Nästan hälften (45 procent) av företagen som har sagt upp på grund av arbetsbrist har också någon gång bytt grund från uppsägning på grund av personliga skäl till arbetsbrist. I företag med 5–9 anställda är det tre av tio företag (31 procent) som anger att det är för krångligt med uppsägningar på grund av personliga skäl och därför anger grunden arbetsbrist. Att träffa överenskommelse med arbetstagaren om arbetsbrist är vanligare i företag med 10–49 anställda, där drygt en femtedel anger det som orsak till att de bytt grund för uppsägningen. Det är också i företag med 10–49 anställda som 24 procent av företagen anger att de någon gång bytt grund från uppsägning på grund av personliga skäl till arbetsbrist för att facket ska acceptera uppsägningen.

Figur 8: Har du någon gång sagt upp medarbetare pga arbetsbrist när det i egentligen handlat om uppsägning av personliga skäl?

figur8.png

Population: Har någon gång sagt upp en medarbetare pga arbetsbrist, n = 1 109

 

Gå till nästa kapitel: Analys del 1: Uppsägning pga personliga skäl