För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Analys del 3: Företrädesrätt till anställning

Företrädesrätten är inte bra i nuvarande form, den behöver underlättas, inte avskaffas.

Företrädesrätt till återanställning hindrar företagen att utvecklas

Hälften av företagen som sagt upp på grund av arbetsbrist har avvaktat med att rekrytera på grund av företrädesrättsreglerna i LAS. Det är oroande att så många avstår från att rekrytera när behovet finns efter en arbetsbristuppsägning. Sverige behöver en arbetsmarknad där företagen skapar jobb och anställer. Att företrädesrätten kommer så högt upp bland det som anses betungade med LAS är oroande och direkt kontraproduktivt om målet är att företagen ska förbli Sveriges jobbmotor även i framtiden.

Företagarnas juridiska rådgivning om företrädesrätt

För att en anställd ska ha företrädesrätt till återanställning krävs tillräckliga kvalifikationer. Det är svårt att avgöra vad som är tillräckliga kvalifikationer och kan leda till diskussioner. Företagen vill anställa de med ”bäst kompetens”, inte någon som nätt och jämt uppnår den kompetens som efterfrågas. Företagen har även svårt att förstå varför de måste erbjuda någon som redan har ett jobb ett nytt jobb, men också att det finns risk för skadestånd vid uteblivet erbjudande. Många medlemmar vi pratar med avstår därför ofta från att nyrekrytera under perioden för när företrädesrätten gäller för att slippa hamna i diskussion om vad som är tillräckliga kvalifikationer.

Karin Berggren, ansvarig för Företagarnas juridiska rådgivning

Gå till nästa kapitel: Företagarna föreslår del 3: Angående företrädesrätt till återanställning