headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Del 1. UPPSÄGNING PÅ GRUND AV PERSONLIGA SKÄL ÄR MYCKET BETUNGANDE

Undersökningen visar att uppsägning på grund av personliga skäl är mycket betungande med LAS för alla företag, oavsett företagens storlek.

Figur 6: Hur upplever du uppsägning av personliga skäl?

figur6.png

Population: Har någon gång sagt upp en medarbetare pga personliga skäl, n = 578

 

Gå till nästa kapitel: Resultat del 1: Uppsägning pga personliga skäl