För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Del 3: FÖRETRÄDESRÄTT TILL ÅTERANSTÄLLNING

Undersökningen visar att företrädesrätten till återanställning är ett bekymmer för företagen och att det är betungande regler i LAS som hindrar dem från att rekrytera när företaget efter en arbetsbrist behöver växla upp.

Figur 12: Har företrädesrätten till återanställning medfört att du avvaktat med en nyrekrytering efter en personalminskning p.g.a. arbetsbrist?

figur12.png

Population: Har någon gång sagt upp en medarbetare pga arbetsbrist, n = 1 109

 

Figur 13: Vilka av följande förändringar av LAS anser du skulle gynna kompetensförsörjningen i ditt företag?

figur13.png

Population: samtliga, n = 1 826

Gå till nästa kapitel: Resultat del 3: Företrädesrätt till återanställning