För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Del 3: FÖRETRÄDESRÄTT TILL ÅTERANSTÄLLNING

Undersökningen visar att företrädesrätten till återanställning är ett bekymmer för företagen och att det är betungande regler i LAS som hindrar dem från att rekrytera när företaget efter en arbetsbrist behöver växla upp.

Figur 12: Har företrädesrätten till återanställning medfört att du avvaktat med en nyrekrytering efter en personalminskning p.g.a. arbetsbrist?

figur12.png

Population: Har någon gång sagt upp en medarbetare pga arbetsbrist, n = 1 109

 

Figur 13: Vilka av följande förändringar av LAS anser du skulle gynna kompetensförsörjningen i ditt företag?

figur13.png

Population: samtliga, n = 1 826

Gå till nästa kapitel: Resultat del 3: Företrädesrätt till återanställning