podcast news play företagaren I media förmån faq

Småföretagsbarometern 2021 län för län

Här kan du jämföra ditt län med andra län och med rikssnittet. Du kan även ladda ner Småföretagsbarometern för ditt län som en pdf-fil.

Småföretagsbarometern presenteras både på riksnivå och i länsvisa rapporter som gör det möjligt att följa indikatorerna för olika delar av landet och jämföra dem över tid.  De länsvisa rapporterna finner du här

Konjunkturindikator 2021 nuläge,  samt delindikatorer för omsättning, sysselsättning och beställningar

Jämfört med fjolåret. Konjunkturläget avser utvecklingen under de senaste 12 månaderna.

 

Län och riket: Prognos för konjunkturindikatorn kommande 12 månader samt för sysselsättning, omsättning och order.

Karta på länsnivå: konjunkturindikator 2021 och prognos för  konjunkturindikator kommande 12 månaderna.

 

Småföretagsbarometern 2021: rapporter för samtliga län

Här publiceras efterhand de länsvisa rapporterna av Småföretagsbarometern. Observera att de olika rapporterna publiceras vid olika dagar och klockslag. Rapporterna går att ladda ner som pdf-fil vid det nedan angivna tidpunkt på denna sida. 

Publiceras torsdag 17 juni

Blekinge län kl. 08:00

Dalarnas län kl. 12.00

Gävleborgs län kl. 09.00

Hallands län kl. 11:00

Jämtlands län (Jämtland-Härjedalen) kl. 10.30

Jönköpings län kl. 09:00

Kalmar län kl. 11:30         

Kronobergs län kl. 10:15

Norrbottens län kl. 08:30

Skåne län kl. 08:00

Södermanlands län kl. 08:00

Uppsala län kl. 08:00

Värmlands län kl. 10.30

Västerbottens län kl. 08:00

Västmanlands län kl. 08:00

Västra Götalands län kl. 13:00

Örebro län kl. 13.00

Östergötlands län kl. 13:00      

Publiceras fredag 18 juni

Stockholms län kl. 09:30

Västernorrlands län kl. 11:00

Publiceras tisdag 22 juni

Gotlands län kl. 08:00

Gå till nästa kapitel: Om Småföretagsbarometern