För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Lönsamhetsutvecklingen

Lönsamhetsförbättring men många utmaningar kvarstår.

Lönsamheten i småföretagen har försämrats kraftigt under det senaste året och nettotalet sjönk till -4 jämfört med 12 i fjolårets undersökning. Tjänstesektorn har som väntat upplevt ett större fall i lönsamheten (nettotal -6) än industriföretagen (nettotal 5). Särskilt drabbade är företag inom hotell och restaurang, utbildning samt resor, kultur, nöje och fritid.

Utfallet blev trots detta betydligt mindre dystert än vad företagen förväntade sig ifjol. En tredjedel av företagen räknade i fjol med att lönsamheten skulle försämras medan vart fjärde företag förutsåg att den skulle förbättras. Det förväntade nettotalet skulle därmed sjunka till minus 10 vilket skulle vara den lägsta nivån sedan den svenska finanskrisen i början av 1990-talet.

Konjunkturutsikterna ser nu betydligt ljusare ut även om pandemin och vissa restriktioner fortfarande slår hårt mot en del sektorer. Hela 43 procent av företagen räknar med att lönsamheten kommer förbättras de kommande 12 månaderna medan endast 11 procent förutser en försämring. Det innebär att nettotalet för lönsamheten stiger till 32, den högsta nivån sedan 2007.

Såväl industri- som tjänstesektorn ser alltså mycket positivt på lönsamhetsutvecklingen de kommande 12 månaderna. Tjänsteföretag, som påverkats stort av pandemin, är mest positiva om lönsamhetsutvecklingen. Inom hotell och restaurang, utbildning samt kultur räknar omkring hälften av företagen att lönsamheten ska öka det närmaste året.

Försämringen i lönsamheten under det senaste året blev inte riktigt så illa som företagen befarade men det är fortfarande ett mycket betydande fall som kommer att ta lång tid att hämta igen, om det ens är möjligt. Det är också oroande att lönsamhetensutvecklingen har haft en fallande trend under flera år. Ökad internationell prispress, framför allt inom konsumentvaror och handel, kombinerat med en snabbt växande e-handel kan vara bidragande orsaker

Även vid en snabbare ekonomisk återhämtning finns det risk att lönsamheten utvecklas svagare än förväntat. Faktorer som kompetensbrist och ökad priskonkurrens kan pressa lönsamheten med risk för att företagen tenderar att överskatta lönsamhetsutvecklingen. En svagare konjunkturutveckling till följd av kvarvarande restriktioner och smittspridning, ökade omvärldsrisker och en tilltagande konkurrens kan också bidra till att lönsamheten utvecklas mindre positivt än förväntat.

Figur 8. Lönsamhetsutveckling (nettotal) i riket 1985–2021

Figur 8..jpg

Gå till nästa kapitel: Företagens prisförväntningar