För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Stora regionala skillnader i konjunkturen

Stark tillväxt på regional nivå förväntas de kommande 12 månaderna.

Konjunkturavmattningen i småföretagen är utbredd. Ett lägre nettotal för den sammanlagda konjunkturindikatorn har uppmätts i samtliga län jämfört med fjolårets rapport. Däremot ser vi att sex av totalt 21 län, uppvisar tillväxt med ett nettotal över noll. Svagast konjunktur under de senaste tolv månaderna upplevde företagen i Gotlands län, men även företagen i Jönköpings- och Värmlands län upplevde en kraftigt försvagad konjunktur. Småföretagen på Gotland förväntade sig redan i fjol att konjunkturläget skulle försämras kraftigt som en följd av pandemin och restriktioner i de konsumentnära sektorerna. Att de gotländska företagen var mest negativa, förklaras sannolikt av att turistnäringen, som är av central betydelse för länets näringsliv, påverkas av de restriktioner som regeringen har infört.

För det kommande året är prognosen emellertid mycket god. Företag i samtliga län förväntar sig en kraftig tillväxt. Konjunkturindikatorns högsta förväntade värden noteras i Norrbottens, Jämtlands och Hallands län.

För att förstå varför konjunkturläget upplevs så olika bör de enskilda konjunkturindikatorerna studeras för tillverknings- respektive tjänstesektorn, liksom den regionala företagsstrukturen. Beroende på den länsspecifika näringslivsstrukturen kan ekonomiska faktorer som exportefterfrågan och valutakursen påverka de lokala företagens sysselsättning, orderingång och omsättning på olika sätt. Företagens lokala förutsättningar påverkas även av det lokalpolitiska näringslivsarbetet.

Figur 10. Länsfördelning runt riksgenomsnittet av sammanlagd konjunkturindikator 2021 (nettotal), samt prognos kommande tolv månader

Figur 10..jpg

Gå till nästa kapitel: Expansionsutsikter och tillväxthinder