För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Skillnader mellan branscher

Vissa branscher har drabbats särskilt hårt av coronakrisen.

Fallet i småföretagskonjunkturen varierar stort mellan olika branscher. Hotell och restaurang är den bransch som drabbats hårdast under det senaste året. Här föll konjunkturindikatorn till historiskt låga minus 158, vilket aldrig har noterats tidigare i Småföretagsbarometern. Transporter och magasinering, utbildning samt hälsa/sjukvård upplevde en svagare konjunktur jämfört med andra branscher i undersökningen. Det är branscher som har drabbats särskilt hårt av regeringens restriktioner för att begränsa smittspridningen. Konsekvensen har blivit en kraftig minskad tjänstekonsumtion och ett ökat hushållssparande. Byggsektorn har klarat sig betydligt bättre, inte minst tack vare ett ökat renoveringsintresse i hushållssektorn, och konjunkturindikatorn noteras till 37. Därefter följer finans och försäkring (35) samt handel (6). En ökad e-handel bidrar sannolikt till att handelsföretagen kunnat stå emot bättre än andra branscher när försäljningen i fysiska butiker begränsades på grund införda restriktioner.

Det råder en utbredd optimism i småföretagen om att konjunkturen kommer att förbättras det närmaste året och konjunkturindikatorn stiger i samtliga branscher. Störst förbättring väntas inom hotell och restaurang där indikatorn stiger till 109. Vaccineringen och hushållens uppdämda konsumtionsbehov bidrar troligtvis till företagens optimism. Finans och försäkring samt handel är andra branscher där konjunkturindikatorn överstiger 100. Värt att notera är att tillverkningsföretagen är mer optimistiska om nästa år än byggföretagen där kapacitetsbrist kan var en förklaring till att denna bransch tappar fart.

Figur 2. Konjunkturindikator 2021 och prognos 2022, per bransch

Figur 2..jpg

Gå till nästa kapitel: Sysselsättning