För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Expansionsutsikter och tillväxthinder

Många företag ser goda expansionsutsikter.

Ett återkommande och glädjande resultat i Småföretagsbarometern är att småföretagen ser goda möjligheter att expandera. I år ser 67 procent av företagen goda expansionsutsikter jämfört med 59 procent i fjol. Det är något bättre än det historiska genomsnittet på 61 procent. Mest optimistiska är företag inom bygg- och fastighetssektorn, men även företag inom vård och omsorg ser goda möjligheter att expandera.

Det är relativt enkelt att starta företag i Sverige, men inte alltid lätt att få företaget att växa och bli framgångsrikt. Det finns många svårigheter och hinder som hämmar företagarnas jobb- och välfärdsskapande. Det gäller till exempel småföretagens konkurrenssituation, samt konkreta hinder som kostnaderna för att anställa och möjligheten att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

Det främsta tillväxthindret är bristen på lämplig arbetskraft, ett hinder som dessvärre inte tycks ha minskat i betydelse trots en svagare arbetsmarknad. I årets undersökning uppgav nära 30 procent av företagen det svaret. Detta är en ökning från 26 procent förra året. Svårigheten att hitta lämplig arbetskraft är därmed i nivå med vad företagen upplevde innan pandemin slog till. Arbetslösheten var då strax under 7 procent, medan den idag är över 8 procent. Det är framför allt i byggföretagen som bristen på arbetskraft är mest framträdande. Drygt 50 procent av byggföretagen uppgav detta som det enskilt största hindret för expansion.

Det näst vanligaste tillväxthindret är tuff konkurrens, vilket 12 procent av företagen svarade. Andra vanliga tillväxthinder är svag efterfrågan och höga arbetskraftskostnader som 11 respektive 9 procent av företagen svarade. Det är i linje med vad företagen svarade ifjol.

Skatter och finansieringssvårigheter upplevs som det största tillväxthindret av 8 respektive 5 procent av företagen. Två tillväxthinder som varit stabila, men inte obetydliga, under de senaste fem åren.

Figur 11 TillväxthinderFigur 11..jpg

Gå till nästa kapitel: Slutsatser