För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Sammanfattning

En global konjunkturnedgång under ett dramatiskt pandemiår hindrar inte småföretagen från att se positivt på möjligheterna att expandera.
  • Småföretagen med 1–49 anställda har drabbats hårt av coronapandemin och i årets Småföretagsbarometer föll konjunkturindikatorn till minus 15, jämfört med fjolårets utfall på 37. Det är den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia och visar på en kraftig konjunkturförsvagning under de senaste tolv månaderna.

  • I samtliga län har konjunkturindikatorn fallit jämfört med ifjol. Den svagaste konjunkturen upplevde företagen i Gotlands län, följt av Jönköpings- och Värmlands län. Endast i sex av totalt 21 län är konjunkturindikatorn positiv, vilket signalerar tillväxt.

  • Småföretagen är mycket optimistiska inför det närmaste året. Konjunkturindikatorn väntas stiga till 89. Det är den högsta nivån sedan 2011 och drivs framför allt av en ökad orderingång och omsättning, men även sysselsättningen väntas ta fart igen efter att ha minskat kraftigt under det senaste året.

  • Lönsamheten i småföretagen har minskat under coronapandemin men förväntas öka igen under de kommande tolv månaderna. Det uppger 43 procent av företagen medan endast 11 procent förutser en försämring. Det innebär att nettotalet för lönsamheten stiger till 32, den högsta nivån sedan 2007.

  • Vart femte företag räknar med att öka antalet anställda och endast fem procent av företagen förutser en minskad personalstyrka det närmaste året. De mest optimistiska anställningsplanerna finns i konsumentnära branscher som hotell och restaurang, där vart fjärde företag planerar att öka antalet anställda. Det är positiva nyheter för svensk arbetsmarknad.

  • En global konjunkturnedgång under ett dramatiskt pandemiår hindrar inte småföretagen från att se positivt på möjligheterna att expandera. Två av tre företag (67 procent) ser goda expansionsutsikter jämfört med 59 procent i fjolårets undersökning. Det är något högre än det historiska genomsnittet på 61 procent. Mest optimistiska är företagen inom bygg- och fastighetssektorn, men även företagen inom vård och omsorg upplever goda möjligheter till expansion.

  • Svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft är det främsta tillväxthindret enligt småföretagen, ett hinder som dessvärre tycks ha vuxit i betydelse trots en svagare arbetsmarknad. Det näst vanligaste tillväxthindret är tuff konkurrens, följt av svag efterfrågan och höga arbetskraftskostnader.
Gå till nästa kapitel: Småföretagen förutser en kraftig återhämtning i konjunkturen