För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagsbarometern 2021

Kraftig konjunkturförsvagning och stark optimism.

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985.

I 2021 års småföretagsbarometer föll konjunkturindikatorn till den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia. Den kraftiga konjunkturförsvagningen under de senaste tolv månaderna förklaras av coronapandemin.

Samtidigt är småföretagen mycket optimistiska inför det närmaste året. Konjunkturindikatorn väntas stiga till 89. Det är den högsta nivån sedan 2011 och drivs framför allt av en ökad orderingång och omsättning, men även sysselsättningen väntas ta fart igen efter att ha minskat kraftigt under det senaste året.

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank. Vid genomförandet av intervjuerna har Novus medverkat.

Det är vår förhoppning att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka kunskapen om och insikten kring de små och växande företagens betydelse för den svenska ekonomin.

Gå till nästa kapitel: Sammanfattning