headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Småföretagsbarometern

Varje år tar vi tempen på företagsklimatet i Sverige

Varje år presenterar vi rapporten Småföretagsbarometern, i samarbete med Swedbank  och Sparbankernas riksförbund. Småföretagsbarometern  är en stor undersökning om företagsklimatet för småföretagare och var småföretagen ser att det finns störst möjligheter och mest problem förknippade med att starta, driva och utveckla företag.

28 apr 2020 | Riks | Rapport

Småföretagsbarometern delrapport

Landets småföretagare är pessimistiska inför det kommande året. Deras prognoser för företagets sysselsättning, omsättning och orderingång visar en kraftig nedgång inom alla tre ...

23 jun 2016 | Riks | Rapport

Småföretagsbarometern 2016

Förväntningarna inför kommande år pekar på en fortsatt tillväxt även om konjunkturen mattas av något. Samtidigt som sju av tio småföretag ser goda möjligheter att växa finns det...

16 jul 2015 | Riks | Rapport

Småföretagsbarometern 2015

Småföretagskonjunkturen har utvecklats positivt och småföretagen ser ljust på framtiden. Förväntningarna inför kommande år pekar på en förbättrad tillväxttakt och 9 av 10 småför...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap