headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Småföretagsbarometern

Varje år tar vi tempen på företagsklimatet i Sverige

Nu har vi släppt 2019 års Småföretagsbarometer. Se mer nedan. 

Vi gör varje år en stor undersökning om hur företagsklimatet är för småföretagare och var ni just nu anser att det finns störst möjligheter och mest problem för att starta, driva och utveckla företag.

23 jun 2016 | Riks | Rapport

Småföretagsbarometern 2016

Förväntningarna inför kommande år pekar på en fortsatt tillväxt även om konjunkturen mattas av något. Samtidigt som sju av tio småföretag ser goda möjligheter att växa finns det...

16 jul 2015 | Riks | Rapport

Småföretagsbarometern 2015

Småföretagskonjunkturen har utvecklats positivt och småföretagen ser ljust på framtiden. Förväntningarna inför kommande år pekar på en förbättrad tillväxttakt och 9 av 10 småför...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap