podcast news play företagaren I media förmån

Småföretagsbarometern

Varje år tar vi tempen på företagsklimatet i Sverige

Varje år presenterar vi rapporten Småföretagsbarometern, i samarbete med Swedbank  och Sparbankernas riksförbund. Småföretagsbarometern  är en stor undersökning om företagsklimatet för småföretagare och var småföretagen ser att det finns störst möjligheter och mest problem förknippade med att starta, driva och utveckla företag.

Småföretagsbarometern delrapport

Landets småföretagare är pessimistiska inför det kommande året. Deras prognoser för företagets sysselsättning, omsättning och orderingång visar en kraftig nedgång inom alla tre ...

Småföretagsbarometern 2018

Småföretagens förväntningar på tillväxt minskar. Det visar 2018 års Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Småföretagsbarometern 2017

Konjunkturen är stark bland landets småföretagare. Men svårigheter att hitta medarbetare gör att företagen inte kan expandera i takt med efterfrågan.

Småföretagsbarometern 2016

Förväntningarna inför kommande år pekar på en fortsatt tillväxt även om konjunkturen mattas av något. Samtidigt som sju av tio småföretag ser goda möjligheter att växa finns det...

Småföretagsbarometern 2015

Småföretagskonjunkturen har utvecklats positivt och småföretagen ser ljust på framtiden. Förväntningarna inför kommande år pekar på en förbättrad tillväxttakt och 9 av 10 småför...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.