För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Småföretagsbarometern

Var finns störst möjligheter och problem förknippade med att starta, driva och utveckla företag?

 

Varje år presenterar Företagarna tillsammans med Swedbank och Sparbankernas riksförbund Sveriges största konjunkturundersökning inriktad på småföretag: Småföretagsbarometern. 

Småföretagsbarometern – konjunkturläget för småföretag

Småföretagsbarometern  har funnits sedan 1985 och undersöker varje år  företagsklimatet för småföretagare och var småföretagen ser att det finns störst möjligheter och mest problem förknippade med att starta, driva och utveckla företag. 

Konjunkturen för småföretag nedbruten på län

Småföretagsbarometern omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Urvalet motsvarar totalt över 473 000 privata företag fördelade över hela landet. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att svaren kan delas upp geografiskt så att vi kan mäta skillnader i konjunkturuppfattning hos Sveriges småföretag i samtliga län.

Småföretagsbarometern i ditt län 

Ladda ner den senaste Småföretagsbarometern länsvis som en pdf-fil, eller jämföra konjunkturindikatorn län för län i kartan och i de interaktiva graferna.
Regionala Småföretagsbarometern. 

Småföretagsbarometern 2018

Småföretagens förväntningar på tillväxt minskar. Det visar 2018 års Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Småföretagsbarometern 2017

Konjunkturen är stark bland landets småföretagare. Men svårigheter att hitta medarbetare gör att företagen inte kan expandera i takt med efterfrågan.

Småföretagsbarometern 2016

Förväntningarna inför kommande år pekar på en fortsatt tillväxt även om konjunkturen mattas av något. Samtidigt som sju av tio småföretag ser goda möjligheter att växa finns det...

Småföretagsbarometern 2015

Småföretagskonjunkturen har utvecklats positivt och småföretagen ser ljust på framtiden. Förväntningarna inför kommande år pekar på en förbättrad tillväxttakt och 9 av 10 småför...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.