För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagens prisförväntningar

Lägre prisförväntningar.

Småföretagen är i allmänhet försiktiga med att höja sina priser men nu planerar 39 procent att höja försäljningspriserna det närmaste året. Det är i linje med 2019 och med företagens historiska prisförväntningar. Endast 5 procent av företagen tror att deras försäljningspriser kommer minska under de kommande 12 månaderna.

Det är en högre andel tillverkande företag som räknar med att höja priserna än i tjänsteföretagen. Mest positiva är de större företagen inom tillverkningssektorn med 5–19 eller 20–49 anställda. I den sistnämnda gruppen tror nära 60 procent på ökade försäljningspriser det närmaste året.

Det stigande resursutnyttjandet och ljusare konjunkturutsikter skapar förutsättningar för en uppgång i priserna samtidigt som det är rimligt att anta att kostnadstrycket stiger måttligt.

I ett scenario med snabbare återhämtning kan det uppstå utbudsbegränsningar på grund av brist på personal eller problem med leveranser av varor. Något som skulle kunna driva upp löner och priser. I ett scenario med långsammare återhämtning kan företagen i större utsträckning hinna anpassa sysselsättningen och produktionen något som torde leda till ett lägre lönetryck och en lugnare prisutveckling.

Figur 9. Prisutveckling (andel som svarar högre)

Figur 9..jpg

Gå till nästa kapitel: Stora regionala skillnader i konjunkturen