För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Sammanfattning

Våra rekommendationer utifrån rapporten.

Ladda ner hela rapporten som PDF.

Under våren 2020 skickades en enkät med fem frågor ut till 2082 företag i Stockholms län, Uppsala län och Sörmland samt 739 företag i Örebro län samt Västmanland. Syftet var att få kännedom om ambition, vilja, behov av affärsutveckling, finansiering och upplevda hinder vid internationalisering hos företag som drivs av kvinnor, i egenskap av VD och/eller ägare.

Enkäten resulterade i totalt 378 svar. 296 svar från Stockholms län, Uppsala län och Sörmland och 82 svar från Örebro län och Västmanland. Av dessa djupintervjuades 86 företag.

Drivkraft

Den främsta drivkraften för företagen i rapporten är frihet, flexibilitet och att vara sin egen chef. De flesta driver soloföretag med ambitioner att växa. Därför är det viktigt att förändra synen på kvinnors företagande och kommunicera på ett sätt som riktar sig till alla typer av företag oavsett storlek för att inspirera fler kvinnor till att starta och driva företag.

Finansiering

Drygt hälften av kvinnorna i djupintervjuerna angav att de inte visste vilka möjligheter till finansiering som finns på marknaden, och flera tyckte att lån är "lite läskigt". Därför bör banker, stödorganisationer för företag och andra typer av finansiärer samarbeta för att skapa riktade insatser för kvinnor som driver företag. Mer anpassade finansieringsmöjligheter behövs. Dessa behöver tydligt marknadsföras mot målgruppen för att säkerställa att företagen har kunskap om vilka finansieringsmöjligheter som finns.

Internationalisering

För att få fler företag som drivs av kvinnor att växa på en internationell marknad krävs tillgång till kontakter, nätverk, hjälp och stöd i form av individuell rådgivning samt finansiering. En kartläggning av internationella affärsnätverk för kvinnor är av stor vikt och kommer att behövas för att inspirera till internationell verksamhet samt att skala upp sin verksamhet på andra marknader.

Nätverk och stöd

Nätverk är en av de tre viktigaste vägarna framåt enligt de intervjuade företagarna. Det är oftast genom nätverk som de bearbetar sina marknader. De flesta svarade även att kontakter och nätverk är en av de största utmaningarna inom internationalisering. Mer än hälften efterfrågar ett särskilt nätverk för kvinnor, som kan stötta varandra, med fokus på affärer. Här finns alltså förbättringspotential för företagarorganisationer och myndigheter att bygga upp en anpassad mötesplats för kvinnor som driver företag.

Covid-19

Den pågående pandemin har påverkat företagen på olika sätt. För vissa har orderingången försvunnit helt och flertalet har behövt ställa om sin verksamhet. Drivkraften har inte påverkats i hög grad utan de har kämpat på och hittat lösningar. Digitalisering har varit av stor vikt och i vissa fall skyndat på internationaliseringen. Fortsatt stöd kring strategi och digitalisering är av betydelse för att dessa kvinnor ska kunna driva företaget genom pandemin.

 

Gå till nästa kapitel: Bakgrund