För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur finansierar kvinnor sina företag?

Rådgivare inom Almi Mälardalen och Företagarna ser att färre kvinnor än män finansierar uppstart och tillväxt av sina bolag genom lån. Därför var vi intresserade av att undersöka varför och hur kvinnor ser på finansiering.

Ladda ner hela rapporten som PDF.

Av de företag vi intervjuade angav 60 procent att de var i behov av finansiering för att kunna växa, driva och/eller etablera sig på en ny marknad. Av de som angav att de var i behov av finansiering ville drygt hälften ha bidrag, 40 procent ha lån och 40 procent visste inte vilken typ av finansiering de ville ha eller angav annat alternativ. Drygt hälften av de intervjuade kvinnorna hade kunskap om vilka möjligheter till finansiering som finns på marknaden. 48 procent ansåg sig inte ha kunskap om olika finansieringsmöjligheter.

Drygt hälften av de deltagande företagen har någon gång behövt extern finansiering och av dem sökte 76 procent. Av de företag som sökte finansiering beviljades 82 procent.

Av de som nekats extern finansiering angav en del att de haft dålig kontakt med banken. Någon fick finansiering efter att ha sökt sig till ny bank. Ett par företag svarade att det inte fanns finansieringsmöjligheter för deras bransch eller typ av verksamhet.

De som aldrig sökt finansiering

43 procent av de deltagande företagen hade aldrig sökt finansiering. Störst orsak till det, 32 procent, var att de ville växa organiskt eller att deras verksamhet skapade tillräckligt med likviditet. Nära en fjärdedel svarade att de haft egna pengar att finansiera med vid behov. 16 procent har aldrig haft behov av extern finansiering, främst då de inte haft någon ambition att skapa tillväxt. Just för syftet med denna undersökning är det värt att nämna att 11 procent av företagen inte ville vara i skuld, ”det känns läskigt”. Ytterligare 11 procent svarade att de inte visste vilka finansieringsmöjligheter som finns, eller att de inte satt sig in i frågan.

 

Gå till nästa kapitel: Intervju - Med internationalisering i sikte