För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Om rapporten

Rapporten är ett projekt finansierat av Tillväxtverket och EU-kommissionen genom Enterprise Europe Network (Almi Mälardalen och Företagarna SME AB).

Rapportförfattare är Carina de la Tajada Lahall, Theresa Ryberg M. Figueiredo, Lina Skandevall och Annacarin Krum-Hansen.

Resultaten bygger på en enkät med fem frågor som våren 2020 skickades ut till 2082 företag i Stockholms län, Uppsala län och Sörmland samt 739 företag i Örebro län samt Västmanland.

Syftet var att få kännedom om ambition, vilja, behov av affärsutveckling, finansiering och upplevda hinder vid internationalisering hos företag som drivs av kvinnor, i egenskap av VD och/eller ägare.

Enkäten resulterade i totalt 378 svar. 296 svar från Stockholms län, Uppsala län och Sörmland och 82 svar från Örebro län och Västmanland. Av dessa djupintervjuades 86 företag.

Vill du få mer information om hur Enterprise Europe Network och Almi kan stötta ditt företagande? 

Almi 

Enterprise Europe Network