För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kvinnors företagande

Kvinnors företagande

Internationalisering och tillväxt.

Allt färre kvinnor väljer att starta företag och deras företag är oftast av mindre skala. Detta gäller såväl i Sverige som i övriga EU-länder. Därför behövs krafttag för att fler kvinnor ska motiveras till att vilja starta, driva och skala upp sin verksamhet.

Den entreprenöriella kapaciteten som finns hos kvinnor har stor potential att kunna bidra till större samhällsnytta och tillväxt. Detta är också en tillgång som skulle kunna bli drivkraften för nästa generation företagare och som skulle kunna göra Sverige till ett mer inkluderande land för kvinnor som driver företag.

Den här undersökningen baseras på 86 djupintervjuer med kvinnor som driver företag i Mälardalsregionen. Syftet är att utifrån svaren få en tydligare bild, kunskap och förståelse för de behov och utmaningar dessa företag som drivs av kvinnor har. Detta för att vi samhällsaktörer ska erbjuda rätt och relevanta företagsstöd som exempelvis tillgång till kapital, affärsutveckling, mentorskap och nya typer av nätverk.

Vi behöver tydligare identifiera vilka utmaningar, behov och drivkrafter företagen har, för att kunna utveckla skräddarsydda lösningar och tjänster. Detta för att i sin tur kunna inspirera företagen att ta nästa kliv ut på den internationella marknaden eller för att öka marknadsandelar.

 

Gå till nästa kapitel: Förord