För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Bakgrund

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder halkar vi efter vad gäller kvinnor och företagande. Enligt den nationella GEM-rapporten 2020 “Entreprenörskap i Sverige” är kvinnors entreprenörskap lågt i förhållande till andra jämförbara länder och kvoten mellan kvinnors och mäns företagande har fallit det senaste decenniet.

Ladda ner hela rapporten som PDF.

Allt färre kvinnor väljer att starta företag och deras företag är oftast av mindre skala. Detta gäller såväl i Sverige som i övriga EU-länder. Därför behövs krafttag för att fler kvinnor ska motiveras till att vilja starta, driva och skala upp sin verksamhet.

Den entreprenöriella kapaciteten som finns hos kvinnor har stor potential att kunna bidra till större samhällsnytta och tillväxt. Detta är också en tillgång som skulle kunna bli drivkraften för nästa generation företagare och som skulle kunna göra Sverige till ett mer inkluderande land för kvinnor som driver företag.

Öka förståelsen 

Den här undersökningen baseras på 86 djupintervjuer med kvinnor som driver företag i Mälardalsregionen. Syftet är att utifrån svaren få en tydligare bild, kunskap och förståelse för de behov och utmaningar dessa företag som drivs av kvinnor har. Detta för att vi samhällsaktörer ska erbjuda rätt och relevanta företagsstöd som exempelvis tillgång till kapital, affärsutveckling, mentorskap och nya typer av nätverk. Vi behöver tydligare identifiera vilka utmaningar, behov och drivkrafter företagen har, för att kunna utveckla skräddarsydda lösningar och tjänster. Detta för att i sin tur kunna inspirera företagen att ta nästa kliv ut på den internationella marknaden eller för att öka marknadsandelar.

Även om syftet inte var att lyfta fram hur kvinnors företagande drabbas av pandemin ansåg vi att frågorna behövde ställas, då undersökningen genomfördes under maj-november 2020. Företagen som intervjuats, framför allt de mindre, har ställts inför utmaningar de aldrig tidigare upplevt i och med pandemin. Kvinnors företag drabbas hårdare eftersom de redan innan pandemin har haft svårare att få tillgång till kapital. De driver dessutom till största del företag inom branscher som drabbas extra hårt under pandemin, exempelvis personalintensiva företag, företag som kräver kundkontakt eller konsultföretag. Det gör att den här förstudien kring kvinnors företagande för att möta de behov och utmaningar företagen har för att vilja och kunna växa blir extra relevant.

Förändra systemen

Kvinnor som driver företag är företagare. Det framkommer i många rapporter att kvinnor inte har samma förutsättningar som män – det räcker med att titta på finansiering oavsett om det gäller investering i ett litet företag eller ett stort techföretag för att förstå att det finns skillnader. Därför behövs nya sätt att arbeta på för att kapitalet ska nå kvinnor.

Vi måste förstå att kvinnor driver företag på andra sätt. Kvinnors företagande ska inte behöva förändras – det behöver däremot systemen för att enklare kunna fånga upp alla typer av företagande.

 

Gå till nästa kapitel: Hur ser kvinnors företagande ut?