För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Bredare syn på företagande, tack!

Det är dags att ta krafttag för att få fler kvinnor att starta och driva företag. Företagande är smittsamt och potentialen är enorm, konstaterar en ny rapport.
Publicerad 1 mar 2021
Lina Skandevall, Företagarnas expert på kvinnors företagande. Foto: Oskar Omne.

Det här är rapporten som egentligen inte borde behövas. Över hela världen ses Sverige som ett land där jämställdhet och entreprenörskap står i fokus. Ändå är det färre kvinnor som startar företag här än i andra jämförbara länder, konstaterar Lina Skandevall, Företagarnas expert på kvinnors företagande och en av rapportens utredare.

– Endast 18 procent av alla aktiebolag som omsätter mer än 500 000 drivs av kvinnor. Det är en på tok för liten del tycker vi, säger hon.

Bakom rapporten Kvinnors företagande – internationalisering och tillväxt, som presenterades i början av februari, står förutom Företagarna även Almi och EEN – Enterprise Europe Network, som är ett av världens största supportnätverk för små och mellanstora företag med internationella ambitioner. Finansiärer är Tillväxtverket och EU.

– Företagande är smittsamt och potentialen är enorm. Därför vill vi ta krafttag för att få fler kvinnor att starta och driva företag. Vi behöver prata mer om kvinnor som driver företag och vi måste prata om att kvinnor ofta driver företag på andra sätt än män, säger Lina Skandevall.

För att bättre förstå kvinnors drivkraft för sitt företagande och undersöka viljan till tillväxt och internationell expansion har närmare 400 kvinnor som driver företag i Mellansverige svarat på frågor om ambition, behov av affärsutveckling, finansiering och tankar kring internationalisering. Vilken möjlighet till stöd och affärsutveckling ser de? Vilken är deras drivkraft? Får de den finansiering de behöver? 86 av företagarna har sedan djupintervjuats. Allt för att bättre förstå vad som bäst kan hjälpa och inspirera fler kvinnor att få sina företag att växa, även utanför Sveriges gränser. Slutsatserna är tänkta att fungera som underlag för nya policyförslag och för att utveckla diskussionen kring kvinnors företagande.

– Den långsiktiga visionen är att det vi kallar kvinnors företagande i dag bara ska heta företagande i framtiden och att vi har samma tillgång till marknaden som män. Där är vi inte ännu, säger Lina Skandevall som själv drivit företag sedan 16 år tillbaka.

”Det är många som verkligen vill framåt med sitt företagande”

För att nå dit behövs ett starkare ekosystem med bättre kontaktytor för mentorer, finansiärer och företag. Ett hinder i dag är att det finns olika definitioner av vad som utgör ett framgångsrikt företag. För män handlar det oftast om tillväxt, omsättning och antal anställda. För kvinnor visar undersökningen att det snarare handlar om att hitta en bra balans i livet. Viktigaste drivkraften för en fjärdedel av de tillfrågade är frihet, självständighet och att vara sin egen chef. Företaget driver de för att få utveckla sin verksamhet och sig själva.

– Samtidigt visar vår undersökning att många verkligen vill framåt med sitt företagande. 83 procent anser att de kommer ha tillväxt de kommande 2–5 åren, säger Lina Skandevall.

Kvinnorna i rapporten driver generellt mindre företag, ofta inom tjänstesektorn. De har också en annan startplatta än männen och växer hellre organiskt än tar in kapital.

– Det kan bero på att man faktiskt inte tror att man kan få lån. Det kan också bero på att många är soloföretagare. Är du ensam i din roll är du kanske inte lika riskbenägen, säger Lina Skandevall.

Djupintervjuerna visar att många efterfrågar just finansiering och individuell rådgivning, och andra typer av nätverk än de som finns i dag.

– De vill ha mer affärsinriktade nätverk och nya typer av mötesplatser där affärsänglar, mentorer och entreprenörer kan kopplas samman, säger hon och nämner EU-kommissionens e-plattform WEgate som ett bra exempel.

Tillväxtverket har redan beviljat anslag för ett nästa steg. Med rapporten som utgångspunkt vill Företagarna, Enterprise Europe Network och Almi skapa och erbjuda relevanta aktiviteter för att inspirera företagare till tillväxt på en internationell marknad. Initiativtagarna bakom projektet vill bygga effektiva nätverk med syfte att göra affärer för att företag ska komma ett steg längre med sitt företagande.

Så här gick det till

En enkät med fem frågor skickades ut till företagare som haft kontakt med Almi och/eller Företagarna i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. Frågorna handlade om ambition, vilja, behov av affärsutveckling, finansiering och upplevda hinder för internationalisering. Av de 378 företagare som svarade har 86 djupintervjuats.

Kvinnlig revisor ger bättre kreditvärdighet

Företag med kvinnlig revisor har bättre kreditvärdighet, visar data- och analysföretaget Bisnodes undersökning.

Samma analys visar även att företag med manlig revisor löper 30 procent högre risk att gå i konkurs är de med kvinnlig revisor.

- Statistiskt sett är ett företag med en kvinnlig revisor, med en uppdragsportfölj på 11 till 49 företag, en indikation på god kreditvärdighet, säger Tomas Nylander, senioranalytiker på Bisnode.

Undersökningen visar att 77,7 procent av aktiebolag med kvinnlig revisor har minst A i kreditbetyg. Motsvarande siffror för aktiebolag med manlig revisor är 74,6.

- Kanske kvinnliga revisorer är mer måna om att ta sig an klienter med stabila räkenskaper, eller så kanske kvinnliga revisorer är mer engagerade och kan därmed ge mer kvalitativa råd till sina klienter, säger Tomas Nylander. Analysen visar att 3,5 procent av företagen som haft en manlig revisor gått i konkurs, medan bara 2,7 procent av företagen med kvinnliga revisorer gått i konkurs. Att manlig revisor ökar risken för konkurs kan förklaras av antalet uppdrag per revisor, där 1 av 4 manliga revisorer har fler än 100 uppdrag, medan bara 1 av 10 kvinnliga revisorer har fler än 100 uppdrag.      

Revisorsplikten för mindre företag avskaffades 2010 och Bisnodes undersökning visar att avsaknad av revisor minskar kreditvärdigheten. Dessutom är konkurs dubbelt så vanligt för aktiebolag utan revisor jämfört med aktiebolag med revisor, 4,8 procent mot 2,5 procent. Av de 730 000 aktiva och avvecklade företag som ingår i analysen hade ca 35 procent en revisor.


Text: Susanna Lindgren.

Fler nyheter från Företagarna