För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Drivkraft och framtid

För att vi som samhällsaktörer och affärsutvecklare bättre ska kunna stötta kvinnors företagande krävs en utökad förståelse för varför kvinnor väljer att starta företag, varifrån deras drivkraft kommer och varför de fortsätter att vara företagare.

Ladda ner hela rapporten som PDF.

Varför startar och driver kvinnor företag? Nästan en fjärdedel av kvinnorna framhävde självständighet och frihet, att fatta egna beslut och äga sin tid som den stora drivkraften. Både när det gäller att starta och att driva bolaget vidare. 16 procent svarade att de antingen fick ett erbjudande om att starta ett bolag eller ärvde ett företag. 15 procent startade för att de behövde ett arbete eller för att testa något nytt. En annan anledning var att kvinnorna såg ett behov av en specifik produkt eller tjänst, eller för att de identifierat en obearbetad marknad. Andra ville skapa förändring och vara till nytta eller skapa en egen livsstil med större flexibilitet och möjlighet att arbeta hemifrån.

"Kommer inte från någon företagarfamilj, men det har alltid varit drömmen att driva företag. 2006-2007 fick jag en möjlighet och jag tog chansen!"

EVA SWEDE, VD, FRI OCH STARK AB

Vad är drivkraften?

Att få utveckla sin verksamhet, och även sig själv, var den enskilt största drivkraften bakom att kvinnorna valde att fortsätta driva sina företag, 33 procent. Mer än en femtedel av kvinnorna svarade att de fortsätter för att de har så kul! Många driver företaget vidare för att det går bra och för att de har nöjda kunder. Flera nämnde också samma anledning som varför de väljer att starta, det vill säga självständighet och frihet samt kunna förändra, hjälpa andra och skapa nytta.

"Friheten att kunna arbeta självständigt, ta egna beslut samt visionen om att kunna förändra och förbättra för kvinnor i deras vardag."

AMANDA MATTSSON, VD, PERIOD PACK SWEDEN AB

Hur ser verksamheten ut om två till fem år?

Ungefär var fjärde företagare ansåg att de har utvecklat nya tjänster eller produkter under kommande år. 20 procent har startat eller utökat sin internationalisering och 20 procent har anställt för första gången eller anställt fler. Inom två till fem år kommer 14 procent att ha hittat nya marknader och utökat sin marknad. Sammanfattningsvis ger detta att 83 procent av kvinnorna såg tillväxt inom sina företag kommande år. Däremot hade 17 procent av kvinnorna ingen ambition att växa utan är nöjda med sin befintliga verksamhet.

Gå till nästa kapitel: Intervju - Frihet framför tillväxt