För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Förord

Vårt projekt visade sig vara mer ambitiöst än vad vi förväntat oss och har lämnat oss med mersmak: vi fortsätter att satsa under 2021!

Ladda ner hela rapporten som PDF.

Sverige ses över hela världen som ett land där såväl jämställdhet som entreprenörskap står i fokus. Kvinnors företagande är också prioriterade frågor i ett brett spektrum av sammanhang. Vi näringslivsaktörer arbetar varje dag med kvinnors företagande och vårt arbete har delvis varit av konstaterande karaktär. Vi vill nu komplettera med forskningsbaserade underlag för att bättre kunna skräddarsy våra tjänster till företag som drivs av kvinnor utifrån deras behov och verklighet.

Vi på Enterprise Europe Network/Almi Mälardalen och Enterprise Europe Network/Företagarna har under maj - november 2020 genomfört närmare nittio djupintervjuer med kvinnor som driver företag i Stockholms län, Västmanland, Örebro län, Sörmland och Uppsala län. Samtalen har gett oss en djupare insikt om vad det innebär att som kvinna driva företag i de geografiska områden vi undersökt. Vi har fått ny kunskap kring vad som ligger till grund för deras drivkraft, motivation och engagemang. I varje intervju har vi fått ta del av en unik historia om hur de förhåller sig till att vilja utveckla sitt företag vidare.

Ett stort tack till våra rådgivare som intervjuade kvinnorna i undersökningen. På Enterprise Europe Network/Almi Mälardalen; Maria Nordström, Camilla Bergholm, Sabina Schnegotzki, Agneta Persson och Annacarin Krum-Hansen. På Enterprise Europe Network Stockholm/ Företagarna Mandy Pieksma och Jessica Lillthors.

Vi vill också tacka alla er deltagare som bidragit och deltagit i undersökningen. Tack för att ni delat med er av era erfarenheter och tog er tid att svara på våra frågor. Vi hoppas att vi har lyckats spegla er verklighet i denna rapport. Vårt projekt visade sig vara mer ambitiöst än vad vi förväntat oss och har lämnat oss med mersmak: vi fortsätter att satsa under 2021!

Carina de la Tajada Lahall
Enterprise Europe Network
Almi Mälardalen

Theresa Ryberg M. Figueiredo
Enterprise Europe Network
Företagarna Stockholm Mälardalen Europa

Lina Skandevall
Företagarna

Detta projekt är finansierat av Tillväxtverket och EU-kommissionen genom Enterprise Europe Network (Almi Mälardalen och Företagarna SME AB).

Gå till nästa kapitel: Sammanfattning