För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Nästa steg

Undersökningen visar tydligt att det behövs nya typer av nätverk, finansiering och fler kontakter för företag som vill verka på, eller som redan finns på den internationella marknaden.

Ladda ner hela rapporten som PDF.

Därför blir nästa steg, som finansieras av Tillväxtverket, att skapa och erbjuda anpassade erbjudanden och aktiviteter utifrån kvinnornas uttalade behov och utmaningar. Vi fokuserar på de regioner där studien är genomförd (Stockholm, Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro län) men det långtgående syftet är att göra produkterna skalbara för att vara applicerbara nationellt.

De företag som deltog i undersökningen kommer att kontaktas för att genomföra ett exporthjul med ett frågebatteri för djupare behovsanalys. I nästa steg erbjuds individuell rådgivning eller medverkan i strategigrupp. Gruppens syfte är att lyfta utmaningar, inhämta inspiration, dra lärdom av varandras erfarenheter och kunskaper, skapa nya kontaktytor samt komma vidare i sin affärsutveckling.

Det är av stor vikt att öka förståelsen för vilka typer av finansiering som finns samt bygga nya kontaktytor mellan finansiärer och företag.

Målsättningen är att också erbjuda nätverksluncher för företagare, som behöver stöd inom affärsutveckling eller finansiering.

Vår ambition är att kartlägga regionala, nationella och internationella affärsnätverk för kvinnor.

Med stor sannolikhet kommer ett nätverk för kvinnor som vill starta eller skala upp sin internationella affär att ta form och startas upp.

Nätverket behöver ha ett starkt affärsinriktat fokus med frågor som finansieringslösningar, marknadsplaner, affärsänglar, kontaktvägar och kulturella skillnader mellan olika länder.

”Women Entrepreneurship” är en hjärtefråga hos EU-kommissionen, som har bl.a. startat en plattform under programmet COSME, särskilt dedikerad för peer-to-peer och kvinnors företagande: ”WE Gate”. Under samma COSME-program drivs Enterprise Europe Network (EEN), EU-kommissionens största nätverk för att främja internationalisering och tillväxt av små och medelstora företag.

EEN har en arbetsgrupp med specifikt fokus på kvinnors företagande, där EEN Företagarna är medlem. Dessa två program arbetar tätt ihop, och utforskar nu ytterligare sätt att samarbeta och driva EU-kommissionens ambitioner för jämställdhet inom företagande.

 

Gå till nästa kapitel: Om rapporten