podcast news play företagaren I media förmån faq

Lokalpolitik

En bra lokalpolitik präglas av ett välfungerande samarbete mellan näringsliv och politik.

De små företagen och deras anställda står för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna i 217 av Sveriges 290 kommuner. Det är därför av yttersta vikt att det finns ett bra samarbeta mellan näringsliv och kommuner och att politiker förstår de lokala företagens betydelse. 

Med 250 lokala föreningar har Företagarna en unik möjlighet att påverka lokalpolitiken. Vi finns alltid till hands för att bjuda in och berätta för politiker vilka åtgärder vi vill se för att skapa ett bättre lokalt företagsklimat.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.