headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Brott mot företagare

En av tre företagare har blivit utsatt för någon form av brott under de senaste fem åren.

Polis och åklagarmyndigheter måste få resurser för att prioritera brott mot företagare. Att de inte gör det i dag bidrar till att företagare inte anmäler brott som de blir utsatta för. Ett förslag Företagarna driver är att det krävs en reformering av straffrabatterna där straffvärdet i högre grad ställs i proportion till de begångna brotten än vad det gör idag. 

Många företagare avstår från att anmäla brott vilket ger en brottsstatistik som inte visar på den enorma utsatthet som företagare runt om i landet står inför. Företagarna uppmanar alla företagare som blivit utsatt för brott att anmäla. Har du blivit utsatt för brott kan Företagarnas juridiska rådgivning hjälpa dig.