headphones newspaper video-player

Företagarna Mölndal

Välkommen till Företagarna Mölndal - det aktiva företagarnätverket!

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. 

Vi är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland företagare så att vi tillsammans utvecklar våra företag. Gemensamt kan vi påverka lokala beslutsfattare så att bästa möjliga förutsättningar för ett bra företagsklimat skapas i Mölndal

Sommarbrev från Företagarna Mölndal

Tack för att Du är medlem i Företagarna Mölndal. Tipsa gärna dina företagarkollegor om medlemskap hos oss. Ju fler vi är desto starkare blir vår gemensamma röst gentemot beslutsfattare på olika nivåer och nätverket ökar.

Vi inom styrelsen arbetar aktivt med att arrangera olika aktiviteter som vi hoppas skall upplevas positiva och bidra till ett mervärde med medlemskapet.

Hittills under året kan nämnas att vi delat ut Utmärkelsen Årets Företagare 2018 till Niklas och Fredrik Bille, Billes Tryckeri AB.

Den 17 maj hade vi en "Valfrukost" där representanter från alla lokala partier deltog utom SD. Vårt tema var "Vem tar parti för företagare i Mölndal?" Styrelsen presenterade ett antal nyckelord som berör aktuella frågor för oss företagare. Exempel på nyckelord är: brist på planlagd tomtmark för företagsetablering, bättre attityder/bemötande från tjänstemän, en konkret uttalad företagslots, nytt gymnasium, bättre infrastruktur i hela kommunen och kontinuerlig uppföljning av beslutade miljözoner. Av dialogen framgick bl.a. att politikerna är fullt medvetna om att #4av5jobb i kommunen skapats av småföretagare även om det finns skillnader i partiernas agerande.

Hösten börjar med att vi möter Fabian Bengtsson, nyvald ordförande för organisationen Företagarna, vid ett besök hos Billes Tryckeri, Årets Företagare Mölndal 2018.

Vi hoppas att vi ses då!

Till dess önskar vi er alla en riktigt skön och avkopplande sommar.
Styrelsen för Företagarna Mölndal

Vid årsmötet valdes Kristoffer Andersson till ny ordförande.
Övriga i styrelsen är Anita Alriksson, Karolina Flink Berndtsson, Ajdin Hasic, Stina Karlsson, Joakim Marcko, Lena Ohlsson, Tomas Olsson och Magnus Skoglund.

På gång att anställa medarbetare? Ta hjälp av Jobbsökarna!
Jobbsökarna i Mölndal

Nyheter om företagande i Mölndal

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD