headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna Mölndal

Välkommen till Företagarna Mölndal - det aktiva företagarnätverket!

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. 

Vi är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland företagare så att vi tillsammans utvecklar våra företag. Gemensamt kan vi påverka lokala beslutsfattare så att bästa möjliga förutsättningar för ett bra företagsklimat skapas i Mölndal

Nominera din favorit här

Styrelsen 2020-21

Kontaktinfo
Företagarna Mölndal

Nyheter om företagande i Mölndal

Event i Mölndal
Inga träffar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap