För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Näringslivet viktig del för ett tryggare Kumla

Publicerad 15 feb 2024
Näringslivet spelar en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet i Kumla. Det menar Kumlas näringslivschef Hanna Jonasson som senaste året jobbat tätt i dialog med lokala företagare.
Hanna Jonasson, näringslivschef i Kumla, är en av initiativtagarna till det strategiska arbetet framåt för att skapa ett tryggare Kumla.

Kumla kommun har under de senaste åren tagit nya initiativ med mål om att skapa en tryggare kommun för både invånare och företagare. Bland annat finns det, sedan ett år tillbaka, ett digitalt brottsförebyggande forum. En av initiativtagarna är näringslivschef Hanna Jonasson:

- Näringslivet är en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet. Genom bland annat detta forum har vi skapat en plattform för dialog och samverkan där vi snabbt kan fånga upp varningsflaggor, säger hon. 

Månatliga avstämningar med näringslivet i digitalt trygghetsforum

Forumet, som omfattar representanter från näringslivet i olika områden av Kumla, har regelbundna avstämningar varje månad. Närvarar gör även kommunpolisen Julia Höglund och kommunens trygghetssamordnare Malin Bjarnefors.

Ett exempel på ett brottsförebyggande initiativ har varit att skapa ett mer rörligt och levande torg. 2022 invigde man därför en tillfällig isbana på torget samt satsade på belysning i form av skulpturer och djur.

- Det här gav och ger ännu effekt. Dessa satsningar har lett till större liv och rörelse under vinterhalvåret, från förmiddag till sena kvällar, berättar Hanna Jonasson.


Brottsförebyggande workshop inne på Goda rum i Kumla. Foto: Kumla kommun. 

Workshops för strategiskt arbete

Kommunen har även arrangerat workshops där en blandning av personer från företag, föreningar, organisationer, kommunen och andra myndigheter som närvarade där man tillsammans tittade på hur man kan jobba strategiskt med att skapa ett tryggare Kumla.

Genom att lyssna på varandra och dela perspektiv kan vi hitta de bästa lösningarna, säger Malin Bjarnefors.


Malin Bjarnefors är Kumla kommuns trygghetssamordnare. Foto: Kumla kommun.

Målsättning: En trygg och attraktiv kommun

I en av workshoparna började en grupp fila på en idé, inspirerad av Mamma United, som är en ideell förening där man hjälper mammor att påverka sitt eget, sina barns och andra barns liv så att de mår bättre, blir integrerade i samhället och känner sig som en del av ett större sammanhang.

- Vi ser just nu att den brottsliga rekryteringen kryper ner i åldrarna i utsatta bostadsområden. Våra ungdomar behöver förebilder och gemenskap för att inte hamna i den fällan som blir förödande för dem själva och samhället i stort, säger Anne-Lie Carlos Jeansen, vd Kumla Bostäder och Fastigheter, en av deltagarna på workshopen och fortsätter:

- Vi tittar därför just nu på att skapa en egen version av denna lysande idé där vi kan skapa sysselsättning för både ungdomar och mammor, som då får ett sammanhang och bidra till ett större syfte. 

Målet med det brottsförebyggande arbetet i Kumla är att skapa en trygg och attraktiv kommun för både invånare och företag.

Vi vill att Kumla ska vara en kommun där alla känner sig trygga och där företag kan känna sig säkra och våga satsa, säger Hanna Jonasson avslutningsvis och uppmanar fler inom näringslivet att engagera sig i frågan. 

Här kan du läsa mer om det brottförebyggande arbetet i Kumla!

Företagarnas vision: Nolltolerans mot mängdbrott och fler poliser

Varannan företagare med anställda har blivit utsatt för brott de senaste åren. Två av tre tycker inte att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. Och många upplever att det inte finns någon mening med att polisanmäla när det väl sker något. Företagarna vill se en nolltolerans mot mängdbrott i form av inbrott, stölder och skadegörelse och stärka den lokala polisiära närvaron.  

- Brott och otrygghet har tyvärr blivit en allt större fråga för företagare, och vi har oroväckande siffror som visar att allt för många företagare överväger att lägga ner sin verksamhet efter att ha blivit utsatta. Olyckligtvis är det allt färre som väljer att polisanmäla, då man upplever att det inte ger någon effekt. Men det gör det verkligen. Anmäl! Det är inte så svårt, och om den officiella statistiken blir missvisande kommer också satsningar på att stävja stöket bli fel, säger Företagarnas regionchef Eva Cooper.

Läs Företagarnas senaste rapport om "Brott mot företagare" här!

Fler nyheter från Företagarna