För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Frukostträff om hur arbetslivskriminalitet påverkar företagare

Publicerad 12 mar 2024
Arbetslivskriminaliteten är en del av den organiserade brottslighetens inkomstkällor. Det bidrar till både osund konkurrens och stort utnyttjande av arbetstagare.
Ett fyrtiotal företagare och tjänstemän samlades i Mölndal för att lära sig mer om arbetsmiljökriminalitet och hur man kan motverka det.

Det var Företagarna Mölndal, som tillsammans med kommunens näringslivsenhet, samt inköp- och upphandlingsenhet bjöd in till frukosteventet som ägde rum i Kommunfullmäktiges sessionssal. Tillsammans med Jessica Löfström, vd på Ansvar & Säkerhet, och Lise-Lotte Argulander, expert inom arbetsrätt och arbetsmiljö på Företagarna, fick deltagarna en kunskapsrik morgon.

Arbetslivskriminalitet i Mölndal 

Jessica berättade om hur de kriminella aktörerna tjänar pengar genom arbetslivskriminalitet samt i vilken omfattning det sker. Skatteverket uppskattar att drygt 91 miljarder omsätts i svarta löner varje år vilket är sex procent av de totala arbetsinkomsterna, men de poängterar också att det finns ett stort mörkertal.  Deltagarna fick del av Ansvar & Säkerhets metodik för att upptäcka och motverka arbetslivskriminalitet som bland annat handlar om att ställa krav i upphandlingen som kan leda till sanktioner eller hävning av avtal samt att genomföra ordentliga arbetsplatskontroller löpande.

Använd arbetsmiljölagen mot kriminella 

Lise-Lotte gick igenom hur man kan motverka arbetslivskriminalitet genom tillämpning av bland annat arbetsmiljölagen. Genom att genomföra kontinuerliga och systematiska riskbedömningar och samordna säkerhetsfrågor mellan entreprenörer kan man motverka att oseriösa aktörer befinner sig på arbetsplatser. Man kan också arbeta med arbetstidslagen och kontrollera hur och under vilka förhållanden arbetstagare arbetar.

Mölndal jobbar med att öka tryggheten 

Näringslivsenheten visade också resultatet av en trygghets-undersökning som kommunen genomfört bland företagen. Företagen i Mölndal är generellt mer trygga jämfört med andra kommuner men kommunen arbetar fortsatt med att öka tryggheten. Kommunen ser gärna att fler företagare är med i arbetet och delar med sig av hur man blir utsatt för brott så att man kan ta fram åtgärder. Det lyftes också att det är viktigt att polisanmäla alla brott så att Polisen får in rätt statistik.

Fler möten som rör brott mot företagare planeras framöver - håll utkik i kalendern!

Fler nyheter från Företagarna