För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (SOU 2023:99)

Publicerad 3 apr 2024
Företagarna välkomnar utredningens ambition, tillstryker förslaget att införa det nya brottet utförselhäleri och att ge Tullverket utökade befogenheter, men är skeptiska till utökade sanktionsavgifter.
Foto: vieninsweden/Shutterstock.com.

Läs remissyttrandet som pdf.

Utredningens förslag, som Företagarna tillstyrker, är att införa ett nytt brott, utförselhäleri, som riktar sig mot individer som skäligen kan antas ha fråntagit egendom från andra genom brott, med avsikten att föra ut egendomen ur landet. Företagarna tillstyrker också att Tullverket får nya befogenheter som möjliggör en ökad upptäckt av dessa brott.

För att ambitionen om att göra Sverige till ett mindre attraktivt land för stöldligor ska bli verklighet genom dessa förslag är det nödvändigt att statsmakten också prioriterar detta. Det är väsentligt att det också blir så, som utredningen framhåller, att de föreslagna ändringarna inte kommer att innebära några ökade kostnader för laglydiga företag vars verksamhet omfattar import eller export.

Företagarna är dock skeptiska till de utökningar av sanktionsavgifterna som föreslås. I grunden är en strikt tillämpning av avgiftsskyldighet vid lämnande av oriktig uppgift problematisk, då det borde krävas en bedömning av om uppgiften lämnats av misstag respektive med uppsåt eller på grund av grov vårdslöshet.

Företagarna avstyrker också förslaget om förhöjd avgift vid upprepade överträdelser. Samma förseelse bör beläggas med samma avgift.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.