För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Gävle kommuns satsning - brottsförebyggande arbete med fokus på näringslivet

Publicerad 16 feb 2024
Sedan september 2023 har Gävle kommun en ny brottsförebyggande strateg, Linn Cederholm von Schmalensee. Hennes roll är att samordna och effektivisera kommunens brottsförebyggande arbete.
Linn Cederholm von Schmalensee, brottsförebyggande strateg på Gävle kommun. Foto: Gävle kommun.

En viktig del i det brottsförebyggande arbetet är att utveckla kommunens samverkan med det lokala näringslivet.

- Näringslivet är en otroligt viktig och central aktör i det brottsförebyggande arbetet. Tillsammans har vi möjlighet att vara kreativa och göra mycket gott gemensamt, säger Linn Cederholm von Schmalensee, brottsförebyggande strateg på Gävle kommun.

Lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete

Under sommaren 2023 kom en ny lag som tillskriver Sveriges kommuner ett ansvar att bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Arbetet ska grundas i lägesbilder, orsaksanalyser och åtgärdsplaner. Just nu genomför Linn en fördjupad lägesbild av näringslivets behov och utmaningar kopplat till trygghet och brottslighet. Utmaningarna är olika, beroende på vilka branscher och platser man verkar på.

-Företagen ser ju saker som man själv kanske inte alltid ser och det finns ett stort värde i just det samarbetet som bidrar till att vi framåt kan titta på alternativa lösningar, säger Linn.

Kommunens lägesbildsarbete är vad som ligger till grund för vilka åtgärdsbeslut som fattas. Målbilden med arbetet är att det brottsförebyggande arbetet inte endast ska angripa symtomen av brottslighet, utan primärt behandla de bakomliggande orsakerna.

- Vi söker oss förbi symptomen och letar hela tiden efter kärnproblematiken, förklarar Cederholm von Schmalensee.

Praktiskt exempel

Ett praktiskt exempel på hur Gävle kommun jobbar brottsförebyggande är genom trygghetsvandringar. Kommunanställda, tillsammans med allmänheten och frivilliga, går då runt i olika stadsdelar och identifierar platser som upplevs som mer brottsutsatta och otrygga än andra.

- Utifrån trygghetsvandringarna tar vi med oss information om vad vi som kommun kan göra med våra verktyg, men också vilka olika samverkansforum vi behöver förmedla informationen till, säger Linn.

Målbild: En trygg och attraktiv kommun

Linn betonar ännu en gång vikten av dialog och samverkan i det brottsförebyggande arbetet för att nå positiva resultat som bär frukt.

- Vi jobbar brottsförebyggande bland annat tillsammans med polisen, fastighetsägare, företagare, intresseorganisationer och andra aktörer i kommunen. Det är genom att lyssna in till varandra och dela perspektiv som vi kan hitta de bästa lösningarna, säger hon och avslutar:

- Vårt mål är att skapa säkra och trygga platser för näringslivet att verka och växa på!   

Läs mer om de brottsförebyggande arbetet i Gävle kommun!

Företagarnas vision: Nolltolerans mot mängdbrott och fler poliser

Varannan företagare med anställda har blivit utsatt för brott de senaste åren. Två av tre tycker inte att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. Och många upplever att det inte finns någon mening med att polisanmäla när det väl sker något. Företagarna vill se en nolltolerans mot mängdbrott i form av inbrott, stölder och skadegörelse och stärka den lokala polisiära närvaron.  

- Brott och otrygghet har tyvärr blivit en allt större fråga för företagare, och vi har oroväckande siffror som visar att allt för många företagare överväger att lägga ner sin verksamhet efter att ha blivit utsatta. Olyckligtvis är det allt färre som väljer att polisanmäla, då man upplever att det inte ger någon effekt. Men det gör det verkligen. Anmäl! Det är inte så svårt, och om den officiella statistiken blir missvisande kommer också satsningar på att stävja stöket bli fel, säger Företagarnas regionchef Eva Cooper och fortsätter:

- Från Företagarnas håll uppskattar vi verkligen att Gävle kommun involverat både oss regionalt och lokalt för att komma vidare i det brottsförebyggande arbetet tillsammans med näringslivet. Ihop med Svenskt Näringsliv sitter vi både på bra kunskaper från andra delar av landet likväl som erfarenheter och synpunkter från företagare här i kommunen.

Läs Företagarnas senaste rapport om "Brott mot företagare" här!

Fler nyheter från Företagarna