headphones newspaper video-player

Remissvar ny Patent- och marknadsdomstol

Företagarna ser positivt på en gemensam domstolslösning för konkurrensrättsliga, immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål. Vi motsätter oss dock den föreslagna ordni...