headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Remissvar ny Patent- och marknadsdomstol

Företagarna ser positivt på en gemensam domstolslösning för konkurrensrättsliga, immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål. Vi motsätter oss dock den föreslagna ordni...