För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar Bredband för Sverige in i framtiden SOU 2014:21

Målen för regeringens bredbandsstrategi är att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Redan nästa år ska den andelen vara 40 procent, ett mål som enligt Post och Telestyrelsen redan är uppnått. Detta är givetvis lovvärt men det är viktigt att utbyggnadstakten inte stannar av om vi se fler företag och jobb i hela Sverige. Av den anledningen välkomnar vi många av de förslag som kommit ur utredningen som utvärderat bredbandsstrategin. Förslag som syftar till att påskynda och förenkla bredbandsutbyggnaden.

- Redan idag säger 80 procent av företagare att tillgång till säkert bredband utan störningar är mycket viktigt för deras verksamhet. En majoritet av företagarna säger att bra bredband till och med är viktigare än traditionell infrastruktur, säger Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna.

En av de angelägna frågor som behöver lösas är vems ansvar det är att bygga och samordna den digitala infrastrukturen framöver.
Idag har kommunerna en viktig roll i utbyggnaden av digital infrastruktur, både som avtalspart, markägare och planläggare. Men de många rollerna gör det också angeläget att förtydliga vad kommunen ska göra – och inte. För näringslivet är det viktigt att kommunen inte konkurrerar på områden där privata aktörer kan agera. Samtidigt är det viktigt att bredbandsinvesteringar sker i hela landet, inte enbart i storstadsområden där det är kommersiellt lönsamt för privata aktörer att bygga. Utifrån den aspekten spelar det mindre roll för företagare vem som bygger den digitala infrastrukturen, mer än att det ska finnas tillförlitlig och stabil uppkoppling.

- Den digitala infrastrukturen är så pass viktig för svensk tillväxt och konkurrenskraft att det kanske borde vara statens ansvar att bygga den och inte en kommunal fråga, säger Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna.

Företagarna föreslår i remissvaret att mobilt bredband kan vara ett betydelsefullt, och kostnadseffektivt, komplement till att bygga trådbunden teknik.

- Det viktiga för entreprenören är att ha tillgång till internet, inte vilken teknik som möjliggör det, säger Rebecca Källström.

Hela remissvaret finns att läsa i PDF till höger. 

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.