För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissvar Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Betänkandet av utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet tar sitt avstamp i frågan om behov av stärkt skydd för att trygga rapporteringen om förhållanden som det i samhället kan finnas anledning att särskilt uppmärksamma. Utredningen föreslår att en ny lag införs, med det grundlagsskyddade meddelarskyddet som förebild, som reglerar meddelarskyddet i förhållande till privata arbetsgivare inom vissa verksamhetsområden som i dagsläget avgränsats till vård, skola och omsorg. Enskilda verksamheter inom dessa verksamhetsområden som helt saknar offentlig finansiering omfattas ej av lagen. Lagens föreslås omfatta alla som är verksamma inom kärnverksamheten, oavsett anställningsform. I princip kan all typ av information lämnas ut med stöd av den nya lagen.

Sammanfattning

 

Företagarna välkomnar att lagförslaget inte omfattar de enskilda företag inom de avgränsade verksamhetsområdena som helt saknar offentlig finansiering. Samtidigt anser Företagarna att utredningens förslag såsom det presenteras i betänkandet på många vis är problematiskt då det riskerar att få långtgående och inte tillräckligt utredda konsekvenser för de företag, inte minst de små ägarledda, som är verksamma inom de nämnda branscherna.

Till de mer uppenbara följderna hör ingrepp i avtalsfriheten, en devalverad lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren samt betydande gränsdragningsproblem som riskerar att försätta arbetstagaren i svåra avvägningar, i strid med lagstiftarens intention. Därutöver kommer skyddet för företagshemligheter att urholkas samtidigt som de företag som får eventuella affärshemligheter avslöjade, eller som på felaktiga grunder hängs ut i media, riskerar att drabbas av långtgående konkurrensnackdelar. För det lilla företaget kan ovanstående faktorer innebära slutet för hela verksamheten.

Taggar
Riks Remiss
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.